Anna Andersson

Samordnare

Jag är samordnare på Antagningsenheten. Jag arbetar både i nationella och internationella antagningsomgångar. Jag är en av LiU:s produktionsansvariga för NyA-systemet.

Samordnare på Antagningsenheten

Min avdelning