Studentavdelningen (SA)

För att studenter ska få en så effektiv och bra studietid som möjligt leder Studentavdelningen arbetet med att samordna och utveckla effektiva och kvalitetssäkrade studieadministrativa processer. LiU:s student- och utbildningsstöd ska upplevas enkelt och smidigt, men samtidigt vara effektivt och rättssäkert.

Inom Studentavdelningen finns bemannad studerandeexpedition, central studievägledning och studenthälsa. Vi ansvarar även för antagning, examen, ladokadministration, disciplinnämnd, studentkårssamverkan samt förvaltning av studentnära IT-system. Här finns också universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.

Information inför studier

Ledning

Medarbetare

Studenthälsan

Studentinformations- och vägledningsenheten

Studieadministrativa enheten

Relaterat innehåll