Studentavdelningen (SA)

För att studenter ska få en så effektiv och bra studietid som möjligt leder Studentavdelningen arbetet med att samordna och utveckla effektiva och kvalitetssäkrade studieadministrativa processer. LiU:s student- och utbildningsstöd ska upplevas enkelt och smidigt, men samtidigt vara effektivt och rättssäkert.

Inom Studentavdelningen finns bemannad Infocenter och studenthälsa. Vi ansvarar även för antagning, examen, ladokadministration, disciplinnämnd, studentkårssamverkan samt förvaltning av studentnära IT-system. Här finns också universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Mer information om hur LiU behandlar dina personuppgifter finns i Integritetspolicy vid Linköpings universitet som du hittar på liu.se.

Information inför studier

Ledning och medarbetare

Medarbetare

Relaterat innehåll