Studentavdelningen (SA)

För att studenter ska få en så effektiv och bra studietid som möjligt leder Studentavdelningen arbetet med att samordna och utveckla effektiva och kvalitetssäkrade studieadministrativa processer. LiU:s student- och utbildningsstöd ska upplevas enkelt och smidigt, men samtidigt vara effektivt och rättssäkert.

Inom Studentavdelningen finns bemannad studerandeexpedition, central studievägledning och studenthälsa. Vi ansvarar även för antagning, examen, ladokadministration, disciplinnämnd, studentkårssamverkan samt förvaltning av studentnära IT-system. Här finns också universitetets koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning.

Information inför studier
Visa/dölj innehåll

Ledning
Visa/dölj innehåll

Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Studenthälsan
Visa/dölj innehåll

Studentinformations- och vägledningsenheten
Visa/dölj innehåll

Studieadministrativa enheten
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll