Presentation

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Lokalsamordnare på institutionen och HMV:s representant i Lokalforum.
  • Brandskyddssamordnare på institutionen och HMV:s representant i SAMS arbetsgrupp för brandskydd.
  • Tillträdesansvarig på institutionen.
  • Kontoansvarig på institutionen.
  • Sekreterare och sammankallande till institutionens Lokala samverkansgrupp (LSG).
  • Ledningsstöd åt administrativa chefen.
  • Administrativa arbetsuppgifter mot Avdelningen för verksamhetsstöd.
  • Beställare i LiU-inköp.
  • Adjungerad till institutionens Miljögrupp.

Uppdrag

  • Ledamot i institutionsstyrelsen.

Organisation
Visa/dölj innehåll