Fotografi av Anne Söderholm

Anne Söderholm

Förste bibliotekarie

Har du frågor om lånekort, lån, förseningsavgifter, fjärrlån? Då kan du vända dig till mig. Jag delar även ansvaret att se till att vi har kurslitteratur och övrig intressant litteratur inom teknik och naturvetenskap.

Låneansvarig på CNB

Som låneansvarig på Campus Norrköpings bibliotek (CNB) ansvarar jag för att informationsdisken där är bemannad och att våra användare får ett bra bemötande. Jag samarbetar även med mina motsvarande kollegor på Vallabiblioteket och Medicinska biblioteket för att vi ska ha en gemensam policy gentemot våra användare.
Kontakta mig om du har frågor om lånekort, lån, lånetider, förseningsavgifter, fakturor eller fjärrlån.

Jag är även en av kontaktbibliotekarierna för studenter och personal på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och köper in och gallrar litteratur inom ämnena teknik och naturvetenskap. Tipsa gärna mig om kurslitteratur och övrig litteratur som är intressant för utbildningarna och forskningen på ITN.