Campus Norrköpings bibliotek (CNB)

Campus Norrköpings bibliotek svarar för biblioteksservicen till universitetets utbildningar och forskning vid Campus Norrköping.

CNB är även öppet för allmänheten och är beläget i det gamla industrilandskapet vid Motala ström i Norrköping. Boksamlingen innehåller litteratur inom i huvudsak vård, teknik, pedagogik och samhällsvetenskap men biblioteket tillhandahåller även böcker inom andra ämnen.

Kontaktuppgifter

Mejl och telefon

Besöksadress

Campus Norrköpings bibliotek Kåkenhus, ingång 33 Campus Norrköping

Postadress

Linköpings universitet Campus Norrköpings bibliotek 601 74 Norrköping 

Personal

Medarbetare