Presentation

I kontaktbibliotekariearbetet ingår bland annat undervisning och handledning i informationssökning.

Jag arbetar även med fjärrlån på Medicinska biblioteket där vi ger service till studenter, LiU-anställda och anställda inom Region Östergötland.