Presentation

Jag arbetar med fjärrlån och katalogisering på Medicinska biblioteket. Jag ingår även i universitetsbibliotekets Team Förvärv. Team Förvärv hanterar bland annat kurslitteratur, tar hand om inköpsförslag, gör urval av litteratur, samt utför annat arbete med boksamlingen, till exempel gallring.