Medicinska biblioteket (MB)

Medicinska biblioteket är beläget på Universitetssjukhuset i Linköping.

Biblioteket är anpassat för Linköpings universitets utbildningar och forskning vid Medicinska fakulteten, Campus US, men är även till för hälso- och sjukvården i Region Östergötland samt öppet för allmänheten. Samlingarna omfattar ämnesområdena medicin, vård och folkhälsa.

Kontaktuppgifter

Mejl och telefon

Besöksadress

Medicinska biblioteket
Universitetssjukhuset, ingång 65
Campus US

Postadress

Medicinska biblioteket
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Personal

Medarbetare