Samordnare

Jag stödjer främst avdelningen för cellbiologi samt avdelningen för neurobiologi

Mina arbetsuppgifter

  • Administrativt stöd till avdelningschef
  • Ekonomiadministration
  • Personaladministration
  • Avdelningsadministration
  • Kontoansvarig IT
  • Administratör för Centrum för systemneurobiologi

Organisation
Visa/dölj innehåll