Min forskning är inriktad på grundläggande och tillämpningsinspirerade studier av beläggningar, där defekterna i materialen introduceras/kontrolleras för förbättrade fysiska egenskaper. Några exempel på tillämpningar:

 • termoelektrisk
 • hårda beläggningar
 • skyddande beläggningar
 • bränsleceller och optiska aktiva tillämpningar

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse inkluderar design, utveckling och förståelse av beläggningens fysikaliska egenskaper för lovande termoelektriska/elektriska/mekaniska egenskaper genom att kontrollera defekter i ett material. Att infoga defekter (0D, 1D, 2D, 3D) på ett kontrollerat sätt kan förbättra riktade fysiska egenskaper. Detta innebär en hög nivå av kontroll av materialsyntesen och av förståelse för de inducerade egenskaperna. Jag har ett särskilt intresse för kontroll av defekter i nanokomposit och deras potential att förbättra och/eller öppna nya dörrar för flera applikationsdomäner.

Undervisning

Mina huvudsakliga undervisningsaktiviteter inkluderar en vakuumvetenskaps- och teknikkurs på doktorandnivå och några inspel i kandidatprogrammet för tillämpad fysik med labb/handledning av projekt.

CV

Jag finns på LinkedIn.

Employment

2021- nuvarande:  Förste forskningsingenjör/ senior forskare, Linköpings universitet
2017-2021: Biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
2015-2017: Postdoktor, Linköpings universitet
2013-2015: Postdoktor, National instate for materials science (NIMS), Tsukuba, Japan

Utbildning

2021- Docent i materialvetenskap, Linköpings universitet
2012- PhD, materialvetenskap/kemi, University of Rennes 1, France
2009- MSc i materialvetenskap, University of Rennes 1, France

Expertis

 • Tillväxt av tunnfilm genom plasmateknik
 • Kristallografi/röntgendiffraktion
 • Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)
 • Vakuumvetenskap och -teknologi
 • Teknik för elektrisk karaktärisering

Publikationer

Här kan du hitta min forskning:

2023

Mer om min forskning

schematisk bild av tekniker som används i denna forskning
Forskningssynergi
 • Plasmatekniker inkluderar magnetronförstoftning (Dc, Rf, High Power Impulse (HiPIMS))
 • Materialkarakterisering (några exempel på bilden ovan):
 1. Bild på Cu nanopartikel (Ø 60 nm) odlad med hjälp av en kluster/nanopartikelkälla från Ionautics AB
 2. TiN-filmbild från elektronmikroskop med högupplöst överföring. Observation av gitterdistorsion som leder till lokal mikrostrain. Mer information här: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5051609
 3. Bild på CaMnO3-film odlad på LaAlO3-substrat: observation av antifasgräns från elektronmikroskop med högupplöst överföring. Mer information här https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pssr.202100504
 4. Röntgenfotoelektronspektroskopianalys av en ScN-film. Detektering av oxid- och oxynitridföroreningar i filmen. Mer information här: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aaeb1 
   
 • Fysikaliska egenskaper - Mitt forskningsintresse lutar mer åt termoelektriska tillämpningar. Men en stor del av projektet jag är involverad i består av studier av de mekaniska, oxidations-, optiska och elektriska egenskaperna/hårda beläggningarna, funktionell yta för bränsleceller, optiskt aktiva filmer.

Organisation