Fotografi av Arnaud Le Febvrier

Arnaud Le Febvrier

Förste forskningsingenjör, Docent

Docent inom materialvetenskap

Min forskning är inriktad på grundläggande och tillämpningsinspirerade studier av beläggningar, där defekterna i materialen introduceras/kontrolleras för förbättrade fysiska egenskaper. Några exempel på tillämpningar:

 • termoelektrisk
 • hårda beläggningar
 • skyddande beläggningar
 • bränsleceller och optiska aktiva tillämpningar

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse inkluderar design, utveckling och förståelse av beläggningens fysikaliska egenskaper för lovande termoelektriska/elektriska/mekaniska egenskaper genom att kontrollera defekter i ett material. Att infoga defekter (0D, 1D, 2D, 3D) på ett kontrollerat sätt kan förbättra riktade fysiska egenskaper. Detta innebär en hög nivå av kontroll av materialsyntesen och av förståelse för de inducerade egenskaperna. Jag har ett särskilt intresse för kontroll av defekter i nanokomposit och deras potential att förbättra och/eller öppna nya dörrar för flera applikationsdomäner.

Undervisning

Mina huvudsakliga undervisningsaktiviteter inkluderar en vakuumvetenskaps- och teknikkurs på doktorandnivå och några inspel i kandidatprogrammet för tillämpad fysik med labb/handledning av projekt.

CV

Jag finns på LinkedIn.

Employment

2021- nuvarande:  Förste forskningsingenjör/ senior forskare, Linköpings universitet
2017-2021: Biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
2015-2017: Postdoktor, Linköpings universitet
2013-2015: Postdoktor, National instate for materials science (NIMS), Tsukuba, Japan

Utbildning

2021- Docent i materialvetenskap, Linköpings universitet
2012- PhD, materialvetenskap/kemi, University of Rennes 1, France
2009- MSc i materialvetenskap, University of Rennes 1, France

Expertis

 • Tillväxt av tunnfilm genom plasmateknik
 • Kristallografi/röntgendiffraktion
 • Röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS)
 • Vakuumvetenskap och -teknologi
 • Teknik för elektrisk karaktärisering

Publikationer

Här kan du hitta min forskning:

2024

Daria Pankratova, Khabib Yusupov, Alberto Vomiero, Sanath Kumar Honnali, Robert Boyd, Daniele Fournier, Sebastian Ekeroth, Ulf Helmersson, Clio Azina, Arnaud Le Febvrier (2024) Enhanced Thermoelectric Properties by Embedding Fe Nanoparticles into CrN Films for Energy Harvesting Applications ACS Applied Nano Materials, Vol. 7, s. 3428-3435 Vidare till DOI
Smita Gangaprasad Rao, Rui Shu, Ji Wang, Jianlong Chai, Yabin Zhu, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2024) Mechanical properties of Xe-ion-irradiated high-entropy-alloy-based multilayers Applied Physics Letters, Vol. 124, Artikel 061906 Vidare till DOI
Hairui Ma, Qiang Miao, Wenping Liang, Per Eklund, Arnaud Le Febvrier (2024) Synthesis and characterization of c-TiAlN/h-Cr2N multilayer films deposited by magnetron sputtering on Si (100) substrates Journal of Alloys and Compounds, Vol. 976, Artikel 173273 Vidare till DOI
Elena Naumovska, Gabriel Kofi Nzulu, Laura Mazzei, Arnaud Le Febvrier, Kristina Komander, Martin Magnuson, Max Wolff, Per Eklund, Maths Karlsson (2024) Local structure of hydrated nanocrystalline films of the proton conductor BaZr1-Sc O3-/2 studied by infrared spectroscopy Vibrational Spectroscopy, Vol. 130, Artikel 103622 Vidare till DOI

2023

Binbin Xin, Biplab Paul, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2023) Thin-film thermocouples of Ni-joined thermoelectric Ca3Co4O9 Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 156, Artikel 107300 Vidare till DOI

Mer om min forskning

schematisk bild av tekniker som används i denna forskning
Forskningssynergi
 • Plasmatekniker inkluderar magnetronförstoftning (Dc, Rf, High Power Impulse (HiPIMS))
 • Materialkarakterisering (några exempel på bilden ovan):
 1. Bild på Cu nanopartikel (Ø 60 nm) odlad med hjälp av en kluster/nanopartikelkälla från Ionautics AB
 2. TiN-filmbild från elektronmikroskop med högupplöst överföring. Observation av gitterdistorsion som leder till lokal mikrostrain. Mer information här: https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5051609
 3. Bild på CaMnO3-film odlad på LaAlO3-substrat: observation av antifasgräns från elektronmikroskop med högupplöst överföring. Mer information här https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pssr.202100504
 4. Röntgenfotoelektronspektroskopianalys av en ScN-film. Detektering av oxid- och oxynitridföroreningar i filmen. Mer information här: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aaeb1 
   
 • Fysikaliska egenskaper - Mitt forskningsintresse lutar mer åt termoelektriska tillämpningar. Men en stor del av projektet jag är involverad i består av studier av de mekaniska, oxidations-, optiska och elektriska egenskaperna/hårda beläggningarna, funktionell yta för bränsleceller, optiskt aktiva filmer.

Organisation