Tunnfilmsfysik (TUNNF)

Forskningen på vår avdelning handlar om design av nya multifunktionella material för hårda och slitstarka beläggningar, energimaterial, magnetiska material, elektronik, neutronkonverteringsmaterial för ESS, wide-bandgap halvledare och mer.

Magnetronsputtring av aluminiumnitrid Foto Samiran BairagiDu kan läsa mer om verksamhet på våra engelskspråkiga sidor.

Forskning vid avdelningen Tunnfilmsfysik

Forskarutbildning

Mer om vår forskning

En man i blå kavaj och ljusblå skjorta som sitter vid ett bord och ler

Nyskapande halvledarforskning från LiU till Silicon Valley

LiU-alumnen och doktoranden Ivan Martinovic bytte ut vintern mot varmare breddgrader och reste till Silicon Valley. Han representerar LEAD-bolaget Polar Light Technologies som har fått en plats i Berkeley SkyDeck´s eftertraktade acceleratorprogram.

Storsatsning på ny utrustning för materialforskning

Linköpings universitet får 44 miljoner kronor från the Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability, WISE, för ny vetenskaplig utrustning som ska bidra till spjutspetsforskning på material.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Kontakta oss

Medarbetare

Besöksadress

Campus Valla, Hus F

Postadress

Linköpings universitet
IFM
581 83 Linköping

Publikationer

2024

Smita Gangaprasad Rao, Rui Shu, Ji Wang, Jianlong Chai, Yabin Zhu, Arnaud Le Febvrier, Per Eklund (2024) Mechanical properties of Xe-ion-irradiated high-entropy-alloy-based multilayers Applied Physics Letters, Vol. 124, Artikel 061906 Vidare till DOI
Per O A Persson, Johanna Rosén, Ivan Petrov, Justinas Palisaitis (2024) Exploring the thermal behavior and diffusive functionality of structural defects and phase boundaries in near-stoichiometric chromium diborides by in situ scanning transmission electron microscopy Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 42, Artikel 020401 Vidare till DOI
Viktor Sroba, Katarina Viskupova, Bartosz Wicher, Vladyslav Rogoz, Xiao Li, Marian Mikula, Grzegorz Greczynski (2024) Cross-ionization of the sputtered flux during hybrid high power impulse/direct-current magnetron co-sputtering Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum, Surfaces, and Films, Vol. 42, Artikel 023410 Vidare till DOI
Hairui Ma, Qiang Miao, Wenping Liang, Per Eklund, Arnaud Le Febvrier (2024) Synthesis and characterization of c-TiAlN/h-Cr2N multilayer films deposited by magnetron sputtering on Si (100) substrates Journal of Alloys and Compounds, Vol. 976, Artikel 173273 Vidare till DOI
Ray-Hua Horng, Po-Hsiang Cho, Jui-Che Chang, Anoop Kumar Singh, Sheng-Yuan Jhang, Po-Liang Liu, Dong-Sing Wuu, Samiran Bairagi, Cheng-Hsu Chen, Kenneth Järrendahl, Ching-Lien Hsiao (2024) Growth and Characterization of Sputtered InAlN Nanorods on Sapphire Substrates for Acetone Gas Sensing Nanomaterials, Vol. 14, Artikel 26 Vidare till DOI
Samira Dorri, Naureen Ghafoor, Justinas Palisaitis, Sjoerd Stendahl, Anton Devishvili, Alexei Vorobiev, Fredrik Eriksson, Per O.Å. Persson, Jens Birch (2024) Enhanced quality of single crystal CrBx/TiBy diboride superlattices by controlling boron stoichiometry during sputter deposition Applied Surface Science, Artikel 159606 Vidare till DOI
Katrin Pingen, Alexander M. Hinz, Per Sandström, Niklas Wolff, Lorenz Kienle, Larry Scipioni, James Greer, Elizabeth von Hauff, Lars Hultman, Jens Birch, Ching-Lien Hsiao (2024) High growth rate magnetron sputter epitaxy of GaN using a solid Ga target Vacuum, Vol. 220, Artikel 112852 Vidare till DOI
Elena Naumovska, Gabriel Kofi Nzulu, Laura Mazzei, Arnaud Le Febvrier, Kristina Komander, Martin Magnuson, Max Wolff, Per Eklund, Maths Karlsson (2024) Local structure of hydrated nanocrystalline films of the proton conductor BaZr1-Sc O3-/2 studied by infrared spectroscopy Vibrational Spectroscopy, Vol. 130, Artikel 103622 Vidare till DOI

2023

Stefan Karlsson, Per Eklund, Lars Osterlund, Jens Birch, Sharafat Ali (2023) Effects of deposition temperature on the mechanical and structural properties of amorphous Al-Si-O thin films prepared by radio frequency magnetron sputtering Thin Solid Films, Vol. 787, Artikel 140135 Vidare till DOI
Grzegorz Greczynski, Richard T. Haasch, Niklas Hellgren, Erik Lewin, Lars Hultman (2023) X-ray photoelectron spectroscopy of thin films NATURE REVIEWS METHODS PRIMERS, Vol. 3, Artikel 40 Vidare till DOI

Tillbaka till IFM