Fotografi av Åsa Ernersson

Åsa Ernersson

Universitetslektor, Enhetschef

När jag arbetade som sjuksköterska var patientutbildning grundläggande för att stärka egenvårdsförmågan hos dem med kronisk sjukdom. Centralt för mig som lektor på Sjuksköterskeprogrammet är studenternas utveckling till professionella sjuksköterskor.

Forskning om livsstil, hälsa, patientutbildning och egenvård

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem som ökat de senaste årtionden. Bidragande orsaker till detta är framför allt förändrade livsstilsvanor. 

Hösten 2010 disputerade jag vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Hyper-alimentation: effects on health and well-being”.

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur hälsa och välbefinnande påverkas när friska normalviktiga personer kraftigt ökar sitt energiintag och samtidigt minskar sin fysiska aktivitet betydligt under en kort period. I studien medverkade 18 personer, 12 män och 6 kvinnor, som under fyra veckor ökade sitt kaloriintag med i genomsnitt 70 %, samtidigt som deras fysiska aktivitet begränsades till maximalt 5000 steg per dag. 

Resultaten visade sammanfattningsvis att kraftigt ökat energiintag med viktförändringar inom normal området kan påverka hälsa och välbefinnande hos normalviktiga personer på liknande sätt som hos individer med redan etablerad övervikt eller fetma. Förebyggande information om hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att minska risken för såväl övervikt som nedsatt livskvalitet och välbefinnande inklusive symtom på depression hos normalviktiga individer.

Efter disputationen har mitt forskningsområde främst inriktats mot diabetes och diabetesvård och patientutbildning (både inom typ 1 diabetes och typ 2 diabetes).

Undervisning i ämnet diabetes och omvårdnad

Jag undervisar och föreläser i ämnet diabetes och omvårdnad i termin 3 på sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser inom diabetes och diabetesvård samt handleder och examinerar examensuppsatser.

Jag är kursansvarig för termin 3 på Sjuksköterskeprogrammet och examinator i den fristående kursen Diabetes och Diabetesvård II.

Akademisk examen

Akademisk examen

  • Sjuksköterskeexamen/Kandidatexamen i omvårdnad 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2010 


Publikationer

Relaterat innehåll