Fotografi av Åsa Ernersson

Åsa Ernersson

Universitetslektor

När jag arbetade som sjuksköterska var patientutbildning grundläggande för att stärka egenvårdsförmågan hos dem med kronisk sjukdom. Centralt för mig som lektor på Sjuksköterskeprogrammet är studenternas utveckling till professionella sjuksköterskor.

Forskning om livsstil, hälsa, patientutbildning och egenvård

Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem som ökat de senaste årtionden. Bidragande orsaker till detta är framför allt förändrade livsstilsvanor. 

Hösten 2010 disputerade jag vid Linköpings universitet med avhandlingen ”Hyper-alimentation: effects on health and well-being”.

Syftet med avhandlingen var att undersöka hur hälsa och välbefinnande påverkas när friska normalviktiga personer kraftigt ökar sitt energiintag och samtidigt minskar sin fysiska aktivitet betydligt under en kort period. I studien medverkade 18 personer, 12 män och 6 kvinnor, som under fyra veckor ökade sitt kaloriintag med i genomsnitt 70 %, samtidigt som deras fysiska aktivitet begränsades till maximalt 5000 steg per dag. 

Resultaten visade sammanfattningsvis att kraftigt ökat energiintag med viktförändringar inom normal området kan påverka hälsa och välbefinnande hos normalviktiga personer på liknande sätt som hos individer med redan etablerad övervikt eller fetma. Förebyggande information om hälsosamma matvanor och regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för att minska risken för såväl övervikt som nedsatt livskvalitet och välbefinnande inklusive symtom på depression hos normalviktiga individer.

Efter disputationen har mitt forskningsområde främst inriktats mot diabetes och diabetesvård och patientutbildning (både inom typ 1 diabetes och typ 2 diabetes).

Undervisning i ämnet diabetes och omvårdnad

Jag undervisar och föreläser i ämnet diabetes och omvårdnad i termin 3 på sjuksköterskeprogrammet och i fristående kurser inom diabetes och diabetesvård samt handleder och examinerar examensuppsatser.

Jag är kursansvarig för termin 3 på Sjuksköterskeprogrammet och examinator i den fristående kursen Diabetes och Diabetesvård II.

Publikationer

2023

Åsa Ernersson, Margareta Bachrack Lindström, Eva Landberg, Bertil Ekman, Jeanette Wahlberg (2023) Reduced Health Related Quality of Life, Increased Fatigue, and Daytime Sleepiness in Women with Hyperprolactinemia Hormone and Metabolic Research, Vol. 55, s. 266-272 Vidare till DOI
Åsa Ernersson, Esther Mufunda, Katarina Hjelm (2023) Audit of essential knowledge of diabetes in patients with diabetes in Zimbabwe Pan African Medical Journal, Vol. 45 Vidare till DOI

2022

Margareta Persson, Janeth Leksell, Åsa Ernersson, Ulf Rosenqvist, Åsa Hörnsten (2022) "Striving for freedom or remaining with what is well-known": a focus-group study of self-management among people with type 1 diabetes who have suboptimal glycaemic control despite continuous subcutaneous insulin infusion BMJ Open, Vol. 12, Artikel e057836 Vidare till DOI

2018

Esther Mufunda, Åsa Ernersson, Katarina Hjelm (2018) Limited knowledge of diabetes in patients attending an outpatient diabetes clinic at a referral hospital in Zimbabwe: a cross-sectional study Pan African Medical Journal, Vol. 29, Artikel 144 Vidare till DOI

2012

Åsa Ernersson, B. Berggren, Gunilla Hollman Frisman, Torbjörn Lindström (2012) Lower fear of hypoglycaemia in patients with type 1 diabetes of short duration 17th FEND Annual Conference 2012, page 19

Akademisk examen

Akademisk examen

  • Sjuksköterskeexamen/Kandidatexamen i omvårdnad 2001
  • Medicine Doktorsexamen 2010 


Publikationer

2023

Åsa Ernersson, Margareta Bachrack Lindström, Eva Landberg, Bertil Ekman, Jeanette Wahlberg (2023) Reduced Health Related Quality of Life, Increased Fatigue, and Daytime Sleepiness in Women with Hyperprolactinemia Hormone and Metabolic Research, Vol. 55, s. 266-272 Vidare till DOI

Relaterat innehåll