Mina arbetsuppgifter består främst av att stötta med följande:

 • Disputationer/halvtidsseminarium/internat/konferenser och diverse möten
 • Doktorandseminarium
 • LiU-kort ansvarig, IT abonnemang, telefoni
 • Inköp och beställningar
 • Arvoden och reseräkningar med forskningsanknytning
 • Personaladministration
 • Nyhetsbrev PRNV
 • Webbpublicering/informationsspridning 
 • DiVA registrering
 • Inventering
 • Arkivering
 • Postansvarig pl 15
 • Arbetsplatsombud för fackförbundet ST och deltar i institutionens Lokala samverkansgrupp (LSG)
 

Organisation