Fotografi av Åsa Fahlstedt

Åsa Fahlstedt

Administratör

Jag arbetar som avdelningsadministratör vid Avdelningen för verksamhetsstöd med placering på Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV).

Mina arbetsuppgifter består främst av att stötta med följande:

  • Disputationer/halvtidsseminarium/internat/konferenser och diverse möten
  • Doktorandseminarium
  • LiU-kort ansvarig, telefoni
  • Inköp och beställningar
  • Arvoden och reseräkningar med forskningsanknytning
  • Personaladministration
  • DiVA registrering
  • Inventering
  • Arbetsplatsombud för fackförbundet ST och deltar i institutionens Lokala samverkansgrupp (LSG)
 

Organisation