Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd på HMV tillhandahåller ett professionellt administrativt stöd till institutionens lärare och forskare.

Medarbetarna i verksamhetsstödet arbetar nära sina respektive verksamheter för att på plats erbjuda administrativt stöd till lärare och forskare. På institutionskansliet finns mer övergripande funktioner samlade, såsom HR partners, lokalsamordnare, registrator, kommunikatör etc. 

Medarbetare

Organisation