Avdelningen för verksamhetsstöd (VS)

Avdelningen för verksamhetsstöd på HMV tillhandahåller ett professionellt administrativt stöd till institutionens lärare och forskare.

Medarbetarna i verksamhetsstödet arbetar nära sina respektive verksamheter för att på plats erbjuda administrativt stöd till lärare och forskare. På institutionskansliet finns mer övergripande funktioner samlade, såsom HR-partners, lokalsamordnare, registrator, kommunikatör etc. 

Medarbetare

Organisation