Fotografi av Åsa Persson

Åsa Persson

Adjungerad universitetslektor

Åsa Persson är adjungerad professor vid Institutionen för Tema, Tema Miljöförändring. Hon är sedan 2018 forskningschef samt vice VD för Stockholm Environment Institute och sedan 2023 ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Hennes forskning fokuserar på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat. Inom ramen för sin tjänst som adjungerad professor leder hon forskningsprojekt som genomför komparativa studier i nio länder av samstämmighet mellan nationell klimatpolitik och andra mål för hållbar utveckling. Hon har tidigare forskat om bl.a. internationell politik för klimatanpassning, miljöintegration i policyprocesser, och planetära gränser.

Åsa disputerade i Human Geography vid London School of Economics and Political Science 2007. Sedan dess har hon varit verksam som forskare vid Stockholm Environment Institute och tidigare Stockholm Resilience Centre, samt gästforskare vid Australian National University och Macquarie University, Sydney. Hon är sedan 2021 med i Independent Group of Scientists, utsedd av FN:s generalsekreterare att ta fram FN:s Global Sustainable Development Report 2023.

Publikationer

2023

Shirin Malekpour, Cameron Allen, Ambuj Sagar, Imme Scholz, Åsa Persson, J. Jaime Miranda, Therese Bennich, Opha Pauline Dube, Norichika Kanie, Nyovani Madise, Nancy Shackell, Jaime C. Montoya, Jiahua Pan, Ibrahima Hathie, Sergey N. Bobylev, John Agard, Kaltham Al-Ghanim (2023) Comments: What scientists need to do to accelerate progress on the SDGs Nature, Vol. 621, s. 250-254 Vidare till DOI
Nina Weitz, Henrik Carlsen, Therese Bennich, Mans Nilsson, Åsa Persson (2023) Returning to core principles to advance the 2030 Agenda Nature Sustainability Vidare till DOI
Katherine Browne, Adis Dzebo, Gabriela Iacobuta, Alexia Faus Onbargi, Zoha Shawoo, Ines Dombrowsky, Mathias Fridahl, Sara Gottenhuber, Åsa Persson (2023) How does policy coherence shape effectiveness and inequality? Implications for sustainable development and the 2030 Agenda Sustainable Development, Vol. 31, s. 3161-3174 Vidare till DOI
Katherine Browne, Adis Dzebo, Gabriela Iacobuta, Alexia Faus Onbargi, Zoha Shawoo, Ines Dombrowsky, Mathias Fridahl, Sara Gottenhuber, Åsa Persson (2023) How does policy coherence shape effectiveness and inequality?: Implications for sustainable development and the 2030 Agenda Sustainable Development, s. 1-14 Vidare till DOI
Sara Gottenhuber, Björn-Ola Linnér, Victoria Wibeck, Åsa Persson (2023) Greening recovery - Overcoming policy incoherence for sustainability transformations Environmental Policy and Governance Vidare till DOI

Organisation