Åsa Persson är adjungerad lektor på deltid på Institutionen för Tema, Tema Miljöförändring sedan 2019. Hon är även forskningschef samt vice VD för Stockholm Environment Institute. Åsas forskning fokuserar på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat.

Inom ramen för sin tjänst som adjungerad lektor leder hon två forskningsprojekt finansierade av Formas, som utforskar hur politisk samstämmighet kan förbättras mellan nationella implementeringsprocesser kring nationella klimatpolitik (s.k. Nationally Determined Contributions under Parisavtalet) och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åsa disputerade i Human Geography vid London School of Economics and Political Science 2007. Sedan dess har hon varit verksam som forskare vid Stockholm Environment Institute, samt vid Stockholm Resilience Centre, Australian National University och Macquarie University (Sydney).

Hennes tidigare forskning har studerat planetära gränser, Sustainable Development Goals, internationell politik för klimatanpassning, miljöintegration i policyprocesser, samt design av politiska styrmedel. Hon är med i den vetenskapliga styrkommittén för den internationella forskarnätverket Earth System Governance och är medlem i editorial board för tidskriften Earth System Governance. Vid LiU är hon med i programrådet för miljövetarprogrammet.

Publikationer

2022

2020

2019

Organisation