Åsa Persson är docent och adjungerad lektor vid Institutionen för Tema, Tema Miljöförändring sedan 2019. Hon är sedan 2018 forskningschef samt vice VD för Stockholm Environment Institute. 

Hennes forskning fokuserar på kopplingen mellan internationell och nationell politik för hållbar utveckling och klimat. Inom ramen för sin tjänst som adjungerad lektor leder hon forskningsprojekt som genomför komparativa studier i nio länder av samstämmighet mellan nationell klimatpolitik och andra mål för hållbar utveckling. Hon har tidigare forskat om bl.a. internationell politik för klimatanpassning, miljöintegration i policyprocesser, och planetära gränser. 

Åsa disputerade i Human Geography vid London School of Economics and Political Science 2007. Sedan dess har hon varit verksam som forskare vid Stockholm Environment Institute och tidigare Stockholm Resilience Centre, samt gästforskare vid Australian National University och Macquarie University, Sydney. Hon är sedan 2021 med i Independent Group of Scientists, utsedd av FN:s generalsekreterare att ta fram FN:s Global Sustainable Development Report 2023. 

Publikationer

2023

2022

Organisation