Program- och avdelningsadministration vid ISV

Jag är samordnare vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) och stöttar programansvarig och avdelningschef på Avdelningen för arbetsterapi med olika administrativa ärenden.

Mina arbetsuppgifter handlar främst om att rapportera in studieresultat för högskolestuderande i ett datorbaserat system (Ladok). Arbetet består till stor del av administration inom Arbetsterapeutprogrammet och hantering av fristående kurser, både inom grundutbildning och på avancerad nivå.

Jag har även ansvar för administrativ samordning inom Avdelningen för arbetsterapi. På avdelningen förekommande uppgifter kan nämnas ekonomi (kontering), mötes- och konferensstöd, beställningar, introducering av nya medarbetare samt stöd i administrativa frågor gentemot avdelningens övriga medarbetare.

Interna nätverk vid ISV

  • Gruppen för utbildningsadministration
  • Gruppen för avdelningsadministration

Jag jobbar med administration inom dessa verksamheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll