Ubildningsadministratör på Läkarprogrammet

Som kursadministratör för kurs 6 ansvarar jag för:

 • Generell administration för Kurs 6
 • Kontakt med studenter och föreläsarer
 • Schemaläggning av föreläsningar samt verksamhetsförlagt ubildning
 • Tentamensadminstration
 • Resultatrapporetering i Ladok
 • Rapportering av lärarinsatser i Retendo
 • Administration av kursens hemsida samt kursrummet i Lisam
 • Arkivering av kursmaterial

I Retendo-uppdraget ingår:

 • Samordning av information kring deadlines för rapportering mot samtliga Läkarprogrammets administratörer
 • Rapprotutskick till regionerna
 • Justering av felaktigheter för föregående termins insatser för samtliga kurser på Läkarprogrammet
 • Introduktion av systemet för nyanställda på Läkarprogrammet
 • Samarbete med studieortsadministratörer för sammanställning av korrekt anställningsinformation för personal som bemannar moment på Läkarprogrammet i retendo

Organisation