Benny Thoren

Koordinator

Koordinator inom UB för ärenden som rör IT, lokal- och byggfrågor. Miljösamordnare.

Presentation

Jag är kontaktperson och samordnare för Universitetsbiblioteket inom frågor som rör IT, lokal- och byggfrågor.

Tillsammans med olika kolleger arbetar jag med lokalfrågor, upphandlings- och inköpsfrågor och handläggning av inköp. I det arbetet ingår löpande kontakter med LiU:s lokalförsörjningsenhet (LFE) och LiU-IT.

Jag är också miljösamordnare för UB i samarbete med Jenny Aspling Rydgren.

Till mig vänder du dig när du har frågor om:
• Inköp och administrering av telefoner, telefonabonnemang, datorer,
datorutrustning, datortillbehör och programvarulicenser
• Behörighet till olika system och kontohantering
• Beställning av SmartCard till infodisk
• Beslutskonton för bland annat studentmedhjälpare
• Administrering av e-postlistor och delade brevlådor
• Miljöfrågor inom LiUB