Finansiell ekonomi, makroekonomi och ekonometrisk tidserieanalys

Mina forskningsintressen är inriktade på finansiell ekonomi, makroekonomi och ekonometrisk tidserieanalys.  Jag har ett bredd internationellt erfarenhet både inom forskning och undervisning. Mer information på min medarbetarsida på engelska.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016