Nationalekonomi (NEK)

Avdelningen för nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vid avdelningen arbetar forskare och lärare med bakgrund i nationalekonomi, ekonomisk historia, psykologi och statistik.

Nyheter 

En kvinna använder mobilen för att få fram information om sockernivå i blodet.

Digitalisering och hållbarhet – en avgörande faktor för ett konkurrenskraftigt samhälle

Den digitala klyftan är stor i EU. Över hälften har inte höghastighetsinternet i sina hem. Irina Kolupaieva är gästforskare vid LiU, hon har forskat om digitalisering och brinner för att det digitala samhället ska vara en självklarhet för alla.

Fem LiU-projekt finns med på 2023 års IVA-lista.

Forskningen på IEI håller hög standard

Stanford University har nyligen släppt en uppdaterad lista över de två procent mest citerade forskarna globalt, och det är glädjande att notera att återigen finns flera framstående forskare från IEI representerade på listan.

Hans pension på paus efter mejlet från familjen Bonnier

Det är inte alla som plötsligt får ett mejl från Carl-Johan Bonnier med en inbjudan till möte på Bonniers huvudkontor i Stockholm. Men så blev det för professor Hans Sjögren som nu kommer att göra en vetenskapligt grundad undersökning.

Forskning

Det idag största forskningsområdet, vid avdelningen, är beteende- och neuroekonomi vid JEDI Lab (Judgement, Emotion, Decision & Intuition Lab). Inom beteendeekonomi används främst kunskap från psykologi och observerat beteende i laboratorie- eller fältexperiment. I neuroekonomi kombineras traditionell nationalekonomi, beteendeekonomi och neurovetenskap för att studera hjärnans beslutsfattande med hjälp av magnetröntgenavbildningar (fMRI). Forskningen inom beteende- och neuroekonomi syftar till att bättre förstå mänskligt beslutsfattande och de bakomvarande processerna för att därmed bättre förklara mänskligt beteende. Ett exempel på frågeställningar som studeras är i vilken mån individer under olika förutsättningar låter intuitionen, känslan eller reflektionen (det rationella förnuftet) styra ekonomiskt och moraliskt beslutsfattande.

Vid avdelningen bedriver vi också tillämpad forskning om diskriminering på arbetsmarknaden, migration, energi- och miljöekonomi, finansiell ekonomi, makroekonomi, institutionell ekonomi, internationell handel och transportekonomi. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med andra forskargrupper vid Linköpings universitet. Forskningen kring diskriminering och migration sker exempelvis i samverkan med Institutet för analytisk sociologi (IAS) och Remeso (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle). Inom vår energi- och miljöekonomiforskning samarbetar vi med Avdelningen energisystem (IEI) och Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

Kalendarium

Publikationer

2023

Maria Börjesson, Christopher Roberts (2023) The impact of company cars on car ownership Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 176, Artikel 103803 Vidare till DOI
Christoffer Wadström, Maria Johansson, Gazi Salah Uddin (2023) Navigating uncertainty: exploring electricity demand dynamics in Swedish industrial sectors amid global shocksand instability Energy Efficiency, Artikel 95 Vidare till DOI
Rashad Ahmed, Joshua Aizenman, Jamel Saadaoui, Gazi Salah Uddin (2023) On the effectiveness of foreign exchange reserves during the 2021-22 US monetary tightening cycle Economics Letters, Vol. 233, Artikel 111367 Vidare till DOI
Linn Arnell, Emma Engström, Gazi Salah Uddin, Md. Bokhtiar Hasan, Sang Hoon Kang (2023) Volatility spillovers, structural breaks and uncertainty in technology sector markets FINANCIAL INNOVATION, Vol. 9, Artikel 106 Vidare till DOI
Manja Gärtner, Johanna Mollerstrom, David Seim (2023) Intergenerational transmission of luck versus effort beliefs Economics Letters, Vol. 232, Artikel 111345 Vidare till DOI

Utbildning

Avdelningen Nationalekonomi har ett stort utbildningsuppdrag där nationalekonomi är ett huvudområde inom Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och inom vårt Masterprogram i nationalekonomi. Utöver dessa programkurser erbjuder avdelningen ett stort utbud av fristående kurser. Under ett läsår ger avdelningen totalt cirka 60 kurser inom program och fristående som läses av ca 1300 studenter. Det går att läsa nationalekonomi under sju terminer på grund och avancerad nivå. Därtill driver också avdelningen en forskarutbildning i nationalekonomi.

Avdelningens kursutbud är omfattande och täcker upp stora delar av ekonomiområdet. Utöver de traditionella kurserna i mikro- och makroekonomi erbjuder vi fördjupningskurser inom:


 • Arbetsmarknadsekonomi
 • Beteendeekonomi
 • Ekonometri
 • Finansiell ekonomi
 • Hälsoekonomi med etik
 • Industriell organisation
 • Institutionell ekonomi
 • Internationell ekonomi
 • Miljöekonomi
 • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler
 • Spelteori
 • Utvecklingsekonomi

Utbildningsprogram

Civilekonom programbild tre studenter

Civilekonom, 240 hp

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

Glad student med hörlurar

Nationalekonomi, masterprogram, 120 hp

Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi.

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Fristående kurser

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val. Du för en förståelse för ekonominyheterna samtidigt som du ...

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp

Kurspaket på höstterminen: - Globalisering, handel och marknads...

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

Kurspaketet innehåller följande kurser på höstterminen: - Risk Management of Financial Mar...

Forskarutbildning i nationelekonomi

Forskarutbildning i nationalekonomi

Nationalekonomi är läran om hushållning av begränsade resurser. Vi forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Nationalekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för nationalekonomi
581 83 Linköping

Organisation