Nationalekonomi (NEK)

Avdelningen för nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vid avdelningen arbetar forskare och lärare med bakgrund i nationalekonomi, ekonomisk historia, psykologi och statistik.

Nyheter 

Stor donation ger fem nya professorer vid LiU

En donation på 125 miljoner kronor möjliggör inrättandet av fem nya professurer inom Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet. Donationen riktas till ämnena nationalekonomi, statsvetenskap och historia.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

En kvinna använder mobilen för att få fram information om sockernivå i blodet.

Digitalisering och hållbarhet – en avgörande faktor för ett konkurrenskraftigt samhälle

Den digitala klyftan är stor i EU. Över hälften har inte höghastighetsinternet i sina hem. Irina Kolupaieva är gästforskare vid LiU, hon har forskat om digitalisering och brinner för att det digitala samhället ska vara en självklarhet för alla.

Forskning

Det idag största forskningsområdet, vid avdelningen, är beteende- och neuroekonomi vid JEDI Lab (Judgement, Emotion, Decision & Intuition Lab). Inom beteendeekonomi används främst kunskap från psykologi och observerat beteende i laboratorie- eller fältexperiment. I neuroekonomi kombineras traditionell nationalekonomi, beteendeekonomi och neurovetenskap för att studera hjärnans beslutsfattande med hjälp av magnetröntgenavbildningar (fMRI). Forskningen inom beteende- och neuroekonomi syftar till att bättre förstå mänskligt beslutsfattande och de bakomvarande processerna för att därmed bättre förklara mänskligt beteende. Ett exempel på frågeställningar som studeras är i vilken mån individer under olika förutsättningar låter intuitionen, känslan eller reflektionen (det rationella förnuftet) styra ekonomiskt och moraliskt beslutsfattande.

Vid avdelningen bedriver vi också tillämpad forskning om diskriminering på arbetsmarknaden, migration, energi- och miljöekonomi, finansiell ekonomi, makroekonomi, institutionell ekonomi, internationell handel och transportekonomi. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med andra forskargrupper vid Linköpings universitet. Forskningen kring diskriminering och migration sker exempelvis i samverkan med Institutet för analytisk sociologi (IAS) och Remeso (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle). Inom vår energi- och miljöekonomiforskning samarbetar vi med Avdelningen energisystem (IEI) och Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

Publikationer

2024

David Stenvall (2024) Uppsatser om bostadsmarknader och finansiella chocker: Energieffektivitet, beroende och dynamik
Gustav Tinghög, Erkin Asutay, Kinga Barrafrem, Daniel Västfjäll (2024) The Effect of COVID-19 on Subjective Financial Well-Being Financial Counseling and Planning, s. JFCP-2022 Vidare till DOI
Kinga Barrafrem, Daniel Västfjäll, Gustav Tinghög (2024) Financial Homo Ignorans: Development and validation of a scale to measure individual differences in financial information ignorance Journal of Behavioral and Experimental Finance, Vol. 42, s. 100936-100936, Artikel 100936 Vidare till DOI
Kinga Barrafrem, Gustav Tinghög, Daniel Västfjäll (2024) Behavioral and contextual determinants of different stages of saving behavior Frontiers in Behavioral Economics Vidare till DOI
Emil Persson, Gustav Tinghög, Daniel Västfjäll (2024) Intertemporal prosocial behavior: a review and research agenda Frontiers in Psychology, Vol. 15, Artikel 1359447 Vidare till DOI

Utbildning

Avdelningen Nationalekonomi har ett stort utbildningsuppdrag där nationalekonomi är ett huvudområde inom Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och inom vårt Masterprogram i nationalekonomi. Utöver dessa programkurser erbjuder avdelningen ett stort utbud av fristående kurser. Under ett läsår ger avdelningen totalt cirka 60 kurser inom program och fristående som läses av ca 1300 studenter. Det går att läsa nationalekonomi under sju terminer på grund och avancerad nivå. Därtill driver också avdelningen en forskarutbildning i nationalekonomi.

Avdelningens kursutbud är omfattande och täcker upp stora delar av ekonomiområdet. Utöver de traditionella kurserna i mikro- och makroekonomi erbjuder vi fördjupningskurser inom:


 • Arbetsmarknadsekonomi
 • Beteendeekonomi
 • Ekonometri
 • Finansiell ekonomi
 • Hälsoekonomi med etik
 • Industriell organisation
 • Institutionell ekonomi
 • Internationell ekonomi
 • Miljöekonomi
 • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler
 • Spelteori
 • Utvecklingsekonomi

Utbildningsprogram

Civilekonom programbild tre studenter

Civilekonom, 240 hp

Det behövs människor som förstår hur företag och organisationer fungerar. Som kan leda, organisera och utveckla – men också hushålla med begränsade resurser. Allt detta får du lära dig som civilekonom.

Två kvinnliga studenter sitter i fåtöljer och läser

Civilekonom internationell, engelska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Studenter sitter i föreläsningssal

Civilekonom internationell, spanska, 240 hp

Studier i ekonomi och språk i kombination med utlandsstudier gör dig väl förberedd för en internationell ekonomikarriär. Här blir språket ditt verktyg för att skapa goda affärsrelationer i andra miljöer.

Fristående kurser

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 1, grundkurser, 30 hp

Nationalekonomi ger en förståelse för hur samhället fungerar. Du lär dig allt från hur reporäntan påverkar din ekonomi till vilken effekt en sockerskatt kan ha på enskilda individers val. Du för en förståelse för ekonominyheterna samtidigt som du ...

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp

Kurspaket på höstterminen: - Globalisering, handel och marknads...

En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Finansiell ekonomi, fortsättningskurser, 30 hp

Kurspaketet innehåller följande kurser på höstterminen: - Risk Management of Financial Mar...

Forskarutbildning i nationelekonomi

Forskarutbildning i nationalekonomi

Nationalekonomi är läran om hushållning av begränsade resurser. Vi forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande.

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Nationalekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för nationalekonomi
581 83 Linköping

Organisation