Nationalekonomi (NEK)

Avdelningen för nationalekonomi tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Vid avdelningen bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning. Vid avdelningen arbetar forskare och lärare med bakgrund i nationalekonomi, ekonomisk historia, psykologi och statistik.

Nyheter 

Forskning

Det idag största forskningsområdet, vid avdelningen, är beteende- och neuroekonomi vid JEDI Lab (Judgement, Emotion, Decision & Intuition Lab). Inom beteendeekonomi används främst kunskap från psykologi och observerat beteende i laboratorie- eller fältexperiment. I neuroekonomi kombineras traditionell nationalekonomi, beteendeekonomi och neurovetenskap för att studera hjärnans beslutsfattande med hjälp av magnetröntgenavbildningar (fMRI). Forskningen inom beteende- och neuroekonomi syftar till att bättre förstå mänskligt beslutsfattande och de bakomvarande processerna för att därmed bättre förklara mänskligt beteende. Ett exempel på frågeställningar som studeras är i vilken mån individer under olika förutsättningar låter intuitionen, känslan eller reflektionen (det rationella förnuftet) styra ekonomiskt och moraliskt beslutsfattande.

Vid avdelningen bedriver vi också tillämpad forskning om diskriminering på arbetsmarknaden, migration, energi- och miljöekonomi, finansiell ekonomi, makroekonomi, institutionell ekonomi, internationell handel och transportekonomi. En stor del av forskningen bedrivs i nära samarbete med andra forskargrupper vid Linköpings universitet. Forskningen kring diskriminering och migration sker exempelvis i samverkan med Institutet för analytisk sociologi (IAS) och Remeso (Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle). Inom vår energi- och miljöekonomiforskning samarbetar vi med Avdelningen energisystem (IEI) och Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.

Kalendarium

Publikationer

2023

Utbildning

Avdelningen Nationalekonomi har ett stort utbildningsuppdrag där nationalekonomi är ett huvudområde inom Civilekonomprogrammet, Internationella civilekonomprogrammet, Politices kandidatprogrammet och inom vårt Masterprogram i nationalekonomi. Utöver dessa programkurser erbjuder avdelningen ett stort utbud av fristående kurser. Under ett läsår ger avdelningen totalt cirka 60 kurser inom program och fristående som läses av ca 1300 studenter. Det går att läsa nationalekonomi under sju terminer på grund och avancerad nivå. Därtill driver också avdelningen en forskarutbildning i nationalekonomi.

Avdelningens kursutbud är omfattande och täcker upp stora delar av ekonomiområdet. Utöver de traditionella kurserna i mikro- och makroekonomi erbjuder vi fördjupningskurser inom:


 • Arbetsmarknadsekonomi
 • Beteendeekonomi
 • Ekonometri
 • Finansiell ekonomi
 • Hälsoekonomi med etik
 • Industriell organisation
 • Institutionell ekonomi
 • Internationell ekonomi
 • Miljöekonomi
 • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler
 • Spelteori
 • Utvecklingsekonomi

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Nationalekonomi
Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för nationalekonomi
581 83 Linköping

Organisation