Min forskning

Kariesprevention för små barn

Tandhälsan i Sverige har förbättrats avsevärt de senaste decennierna men denna förbättring har inte kommit alla till del. Barn som växer upp under socioekonomiskt utsatta förhållanden har fem gånger så hög risk att drabbas av karies jämfört med barn som har bättre levnadsvillkor. De senaste åren ses nationellt också att andelen sexåringar med kariessjukdom ökar för första gången sedan 1960-talet. I min forskning tittar jag på hur behovet av kariesförebyggande arbete ser ut i befolkningen och hur det ska utformas för att nå och verka stödjande för de barn och familjer med störst behov.

CV

2010-2019
Distriktstandläkare Folktandvården i Östergötland

2015-
Tandvårdsstrateg och samhällsodontolog Regionledningskontoret, Region Östergötland

Publikationer

2021

2020