Avdelningen för samhälle och hälsa (SH)

Vi är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och utbildning inom flera ämnesområden.

Avdelningen består av två enheter, enheten för Hälso- och sjukvårdsanalys och enheten för Folkhälsovetenskap.

Vid avdelningen finns Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Enheter Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Ledning och administration Visa/dölj innehåll

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Besöksadress

Växthuset

Hus 511-001, Ingång 75/76/78

Plan 13 och 14

Campus US

Organisation Visa/dölj innehåll