Avdelningen för samhälle och hälsa (SH)

Vi är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och utbildning inom flera ämnesområden.

Avdelningen består av två enheter, enheten för Hälso- och sjukvårdsanalys och enheten för Folkhälsovetenskap.

Vid avdelningen finns Masterprogrammet i medicinsk vetenskap.

Enheter

Forskning

Studenter vid en klinisk undervisningsavdelning diskuterar medicinering

Interprofessionellt lärande i praktiken

I det här projektet studerar vi hur studenter inom hälso- och sjukvård lär interprofessionell samverkan med varann och med patienter under sin utbildningstid.

Datorarbetsplats med surfplatta, mobiltelefon och kollegieblock.

Innovativa livsstilsinterventioner

Våra levnadsvanor bidrar till en majoritet av de sjukdomstillstånd som vi idag behandlar inom hälso- och sjukvården. Därför är det angeläget att utveckla, utvärdera och implementera behandlingar som effektivt bidrar till en bättre folkhälsa.

Fullskalesimulering för interprofessionella team

Interprofessionellt lärande i simuleringsbaserad undervisning för vårdprofessionerna

Vårt huvudsakliga fokus är att utveckla kunskapen om hur interprofessionellt samarbete i sjukvårdsteam kan utvecklas och tränas genom simuleringsbaserade inlärningsmiljöer.

Ledning och administration

Medarbetare

Adress

Besöksadress

Växthuset

Hus 511-001, Ingång 75/76/78

Plan 13 och 14

Campus US

Organisation