Presentation

Jag arbetar på boksektionen med att hantera tryckta skrifter som köps in eller som kommer som pliktexemplar.
Universitetets utdelning av ISBN och bibliotekets bokvård sker inom sektionen.
Jag svarar gärna på frågor om stort och smått inom dessa områden.  

Externt nätverk: Nationella arbetsgruppen för pliktleveransfrågor