Koordinator Tekniska fakultetskansliet

Jag arbetar idag som kommunikatör och skriver studentrekryterande text, både för webb och print. Linköping universitet är mitt i en process Jag fungerar som kommunikativt stöd i nämnden för data- och medieteknik, där arbetet med breddad rekrytering är högaktuellt. Vidare är jag projektledare för populärvetenskapliga veckan på Linköping universitet,
ett årligen återkommande event som lockar runt 3000 gymnasieelever och lärare.