Fotografi av Charlotte Larsson

Charlotte Larsson

Ekonom

Jag är ekonom inom Universitetsförvaltningen (UF) med placering på Ekonomienheten Campus US (EKUS). EKUS ger ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT.

Ekonom

I min roll som ekonom arbetar jag huvudsakligen mot avdelningen för Samhälle och Hälsa.

Mina arbetsuppgifter

  • Projektuppföljning
  • Ekonomiska kalkyler
  • Ekonomisk redovisning till finansiärer 
  • Bokslut
  • Budget
  • Analys