Ledningsstöd vid BKV

Mina uppdrag är:

  • Ledningsstöd
  • Avtalshantering
  • Institutionsstyrelsens sekreterare
  • Registrator
  • IT kontoansvarig
  • Koordinator i nätverket för LiU Cancer

Nätverk:

  • Registratorer vid LiU
  • Avtalshantering vid LiU
  • Kontoadministration vid LiU
  • Styrelsesekreterare vid LiU

Mer om mig

Organisation