Enhetschef VERAD

Mitt huvuduppdrag, som enhetschef, är att tillsammans med mina medarbetare ge kvalificerat, effektivt och professionellt stöd till ledning och medarbetare, genom att sprida kunskap om enhetens olika funktioner och professioner samt att ständigt utveckla och effektivisera de administrativa processerna.

 

Mina uppdrag:

  • Enhetschef
  • Ledningsstöd
  • Avtalssamordnare
  • Institutionsstyrelsens sekreterare
  • Registrator

Mer om mig

Organisation