Charlotta Mård

Ekonom

Jag är ekonom inom Universitetsförvaltningen (UF) med placering på Ekonomienheten Campus US (EKUS). EKUS ger ekonomi- och inköpsstöd till institutionerna BKV, HMV och IMT.

Ekonom vid Ekonomienheten Campus US

Avdelningsekonom för Neuro och BKH

Jag arbetar som avdelningsekonom för Neuro (Avdelningen för Neurobiologi) samt BKH (Avdelningen för Barn, Kvinnor och Hälsa) som är verksamheter inom BKV (Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper).

I min roll som inköpshandläggare hjälper jag tre institutioner, BKV, HMV och IMT, med frågor som rör inköp och upphandling. Jag kan exempelvis bistå med information kring vilka leverantörer som omfattas av lokala och nationella ramavtal, hur avrop från avtalen ska göras, och då det inte finns ramavtal hjälper jag gärna till med att genomföra direktupphandlingar.