Lärare och avdelningschef

Jag delar min arbetstid mellan att vara avdelningschef vid Avdelningen för affärsrätt och att undervisa i juridik.

Jag tycker att det är jätteroligt att undervisa och tycker generellt sett att det inte finns några ”dumma frågor”. Det glädjer mig därför mycket att dagens studenter är ganska oblyga och vågar ställa frågor även vid större föreläsningar. 

Mitt huvudområde är skatterätt, där jag har lång praktisk erfarenhet från framför allt Skatteverket men även från den privata sidan (som skattekonsult). Jag undervisar även i förvaltningsrätt, där jag har stor nytta av min ”myndighetsbakgrund”, och på grundkurser i affärsrätt. 

 

Undervisning i juridik

  • Affärsrätt
  • Skatterätt/beskattningsrätt
  • Juridisk översiktskurs med förvaltningsrättslig inriktning
  • Offentlig rätt

Organisation