Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Här finns grund- och avancerad utbildning inom juridik. Vi har även forskning och en forskarutbildning.

Utbildningar

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Vi har från och med hösten 2021 antagning till ett nytt omarbetat affärsjuridiskt kandidatprogram och två affärsjuridiska masterprogram. Programmen har affärsrätt som huvudämne och resulterar efter 3 år i en affärsjuridisk kandidatexamen och efter ytterligare 2 år i en affärsjuridisk masterexamen.

Avdelningen ger också kurser i affärsrätt i flera andra utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet, pol.kand.- programmet, PA-programmet: Personal och arbetsvetenskap samt ett flertal civilingenjörsutbildningar.

Fristående kurser

De fristående kurser vi erbjuder innefattar just nu:

  • Associationsrätt
  • Bank- och finansrätt
  • Beskattningsrätt
  • EU-rätt
  • Handelsrättslig översiktskurs
  • Högre kurs i företagsbeskattning
  • Immaterialrätt
  • Internationell skatterätt
  • Kredit- och exekutionsrätt

Utöver detta har vi sommarkurser i arbetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Uppdragsutbildningar

Vi ger specialgjorda juridiska utbildningar till företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningar kan arrangeras inom de flesta rättsområden. 

Kontakta avdelningschef Christina Nordin för mer information

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Associationsrätt, grundkurs, 7.5 hp

Kursen ska - i förhållande till Handelsrättslig översiktskurs - ge avsevärt fördjupade kunskaper i associationsrätt samt goda kunskaper i EG:s bolagsrätt. De företagsformer som studeras är aktiebolag, handelsbolag (inkl kommanditbolag), ekonomiska...

Ekonomisk familjerätt, grundkurs, 7.5 hp

Denna kurs vänder sig till alla som vill få goda kunskaper i ekonomisk familjerätt och en förmåga att lösa praktiskt inriktade rättsliga problem inom ämnesområdet. Kursen behandlar rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska rättig...

EU Law, 15 hp

The course focuses on the four freedoms. However, also competition law is studied. Analysis are made of the practice of the European Court of Justice, whereby at the beginning of the course the focus is on the development of EU law as to its effec...

Forskarutbildning

Forskning

Vi forskar i affärsrätt! 

Det finns juridiska aspekter på allt som sker i samhället. Allt från äktenskap, handel, markanvändning och samarbeten till välgörenhet eller klimatförändringar har en rättslig dimension. Vårt mål är att bygga, och vidareutveckla, en aktiv affärsrättslig forskningsmiljö. 

Vi beskriver ofta vår forskning utifrån de samhällsfenomen den avser, istället för utifrån olika rättsområden. Exempelvis bedriver vi forskning om innovationer och om hur juridiken påverkar möjligheten för utveckling av nya affärsmodeller. Klimatförändringar ställer nya krav på anpassning, ansvar och riskhantering. Utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle väcker nya juridiska frågeställningar om bland annat incitament, reglering och organisationsformer och förutsätter ofta ett internationellt perspektiv och tvärvetenskapliga samarbeten, med till exempel miljö-, teknik- och ekonomiexpertis. Vi forskar om specifika branscher såsom Fin Tech (Financial Technology), franchiseföretagande och försäkring. Vi forskar naturligtvis också om affärsrättsliga kärnområden såsom avtal och transaktioner samt deras rättsverkningar, relationerna mellan individer och organisationer i samhället och villkor för företagande. I många fall har vår forskning en delvis proaktiv inriktning, det vill säga att rätten undersöks utifrån perspektivet hur den är ägnad att påverka val i det ekonomiska livet.

En närmare beskrivning av specifika affärsrättsliga forskningsprojekt och publikationer finns under respektive forskares hemsida

En samhällsrelevant och framgångsrik forskning i affärsrätt är avgörande för de affärsjuridiska programmens fortsatt höga kvalitet.


Forskningsprojekt

De senaste publikationerna

2024

Hanna Almlöf, Jessica Östberg (2024) Om rättsmissbruk i aktiebolagsrätten: Särskilt om minoritetsmissbruk Svensk Juristtidning
Jessica Östberg, Hanna Almlöf (2024) Om rättsmissbruk i aktiebolagsrätten: Särskilt om majoritetsmissbruk Svensk Juristtidning, s. 83-
Jan Kellgren (2024) Normativt uppdrag: - om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen

2023

Jan Kellgren (2023) The Current Corporate Income Tax Rule Architecture & Automated,Real-Time Taxation - Would the Necessary Prerequisites of Today's TaxRules Have to Be Changed? Proceedings from the First Annual International FIRE Conference, s. 127-142
Åsa Åslund, Anders Holm (2023) Arbetsmiljöansvar vid frivilligas deltagande i räddningsinsatser
Hanna Almlöf, Marina Bitsch Madsen (2023) Dimensions of control in private limited companies Nordic Company Law: Broadening the Horizon, s. 90-109
Kajsa Haag, Hanna Almlöf, Marina B. Madsen, Mette Neville (2023) Legal Advisors and Family Business Owners: A Transaction Cost Understanding of "the Ownership Contract" Family Business Review Vidare till DOI

Nyheter

Forskarutbildningen bidrar till analytiskt tänkande

På universitetet fick jag verktyg för att både analysera och strukturera olika problem. Jag insåg också hur viktigt språket är för att kommunicera, både inom juridiken och i andra sammanhang.

En man som ler mot kameran.

Skattemoralkrav vid offentlig upphandling belönas med CH Witts pris 2023

CH Witts pris 2023 för bästa artikel publicerad på tidningenbalans.se tilldelas Jan Kellgren, Linköpings universitet och Eleonore Kristoffersson, Örebro universitet.

Person på traktor i motljus.

13 miljoner till forskning om landsbygdsutveckling

Kampradstiftelsen anslår drygt 13 miljoner kronor till tre forskningsprojekt om landsbygdsutveckling vid Linköpings universitet. Forskare vid LiU är även kopplade till ett projekt vid Jönköping University som också beviljas medel från stiftelsen.

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Avdelningen för affärsrätt

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för affärsrätt
581 83 Linköping

Organisation