Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Här finns grund- och avancerad utbildning inom juridik. Vi har även forskning och en forskarutbildning.

Utbildningar

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Vi har från och med hösten 2021 antagning till ett nytt omarbetat affärsjuridiskt kandidatprogram och två affärsjuridiska masterprogram. Programmen har affärsrätt som huvudämne och resulterar efter 3 år i en affärsjuridisk kandidatexamen och efter ytterligare 2 år i en affärsjuridisk masterexamen.

Avdelningen ger också kurser i affärsrätt i flera andra utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet, pol.kand.- programmet, PA-programmet: Personal och arbetsvetenskap samt ett flertal civilingenjörsutbildningar.

Fristående kurser

De fristående kurser vi erbjuder innefattar just nu:

  • Associationsrätt
  • Bank- och finansrätt
  • Beskattningsrätt
  • EU-rätt
  • Handelsrättslig översiktskurs
  • Högre kurs i företagsbeskattning
  • Immaterialrätt
  • Internationell skatterätt
  • Kredit- och exekutionsrätt

Utöver detta har vi sommarkurser i arbetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Uppdragsutbildningar

Vi ger specialgjorda juridiska utbildningar till företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningar kan arrangeras inom de flesta rättsområden. 

Kontakta avdelningschef Christina Nordin för mer information

Fristående kurser

Forskarutbildning

Forskning

Vi forskar i affärsrätt! 

Det finns juridiska aspekter på allt som sker i samhället. Allt från äktenskap, handel, markanvändning och samarbeten till välgörenhet eller klimatförändringar har en rättslig dimension. Vårt mål är att bygga, och vidareutveckla, en aktiv affärsrättslig forskningsmiljö. 

Vi beskriver ofta vår forskning utifrån de samhällsfenomen den avser, istället för utifrån olika rättsområden. Exempelvis bedriver vi forskning om innovationer och om hur juridiken påverkar möjligheten för utveckling av nya affärsmodeller. Klimatförändringar ställer nya krav på anpassning, ansvar och riskhantering. Utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle väcker nya juridiska frågeställningar om bland annat incitament, reglering och organisationsformer och förutsätter ofta ett internationellt perspektiv och tvärvetenskapliga samarbeten, med till exempel miljö-, teknik- och ekonomiexpertis. Vi forskar om specifika branscher såsom Fin Tech (Financial Technology), franchiseföretagande och försäkring. Vi forskar naturligtvis också om affärsrättsliga kärnområden såsom avtal och transaktioner samt deras rättsverkningar, relationerna mellan individer och organisationer i samhället och villkor för företagande. I många fall har vår forskning en delvis proaktiv inriktning, det vill säga att rätten undersöks utifrån perspektivet hur den är ägnad att påverka val i det ekonomiska livet.

En närmare beskrivning av specifika affärsrättsliga forskningsprojekt och publikationer finns under respektive forskares hemsida

En samhällsrelevant och framgångsrik forskning i affärsrätt är avgörande för de affärsjuridiska programmens fortsatt höga kvalitet.


De senaste publikationerna

2023

2022

Hanna Almlöf (2022) Empowering Minority Shareholders Instruments of EU Corporate Governance: Effecting Changes in the Management ofCompanies in a Changing World, s. 239-260

Nyheter

Relaterat innehåll

Kontakta oss

Adress

Besöksadress

Avdelningen för affärsrätt

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för affärsrätt
581 83 Linköping

Organisation