Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Här finns grund- och avancerad utbildning inom juridik, vi har även forskning och en forskarutbildning. 

Utbildning

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet. Vi har Affärsjuridiska kandidat- och masterprogrammen, och de Affärsjuridiska programmen med Europainriktning. Studenterna som läser Europainriktning kombinerar studier i affärsjuridik och ekonomi med franska eller tyska. Våra program har affärsrätt som huvudämne och resulterar efter 3 år i en affärsjuridisk kandidatexamen och efter ytterligare 2 år i en affärsjuridisk masterexamen.

Avdelningen ger också kurser i affärsrätt i flera andra utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet, pol.kand.- programmet, PA-programmet: Personal och arbetsvetenskap samt ett flertal civilingenjörsutbildningar. 

Vi erbjuder även fristående kurser i juridik. Dessa omfattar just nu: Beskattningsrätt, EU-rätt, handelsrättslig översiktskurs, kredit- och exekutionsrätt, associationsrätt, högre kurs i företagsbeskattning, internationell skatterätt. Utöver detta har vi sommarkurser i arbetsrätt och ekonomisk familjerätt. 

Forskning

Vid avdelningen finns även forskning och forskarutbildning inom affärsrätt. Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar.

Uppdragsutbildningar

Vi ger specialgjorda juridiska utbildningar till företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningar kan arrangeras inom de flesta rättsområden. 

Kontakta studierektor Christina Nordin for mer information.

Utbildningar

Forskarutbildning

Kontakt

Medarbetare

Om institutionen