Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Här finns grund- och avancerad utbildning inom juridik. Vi har även forskning och en forskarutbildning.

Utbildningar
Visa/dölj innehåll

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Vi har Affärsjuridiska kandidat- och masterprogrammen samt Affärsjuridiska programmen med Europainriktning. Studenter som läser Europainriktning kombinerar studier i affärsjuridik och ekonomi med franska eller tyska. Våra program har affärsrätt som huvudämne och resulterar efter 3 år i en affärsjuridisk kandidatexamen och efter ytterligare 2 år i en affärsjuridisk masterexamen.

Avdelningen ger också kurser i affärsrätt i flera andra utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet, pol.kand.- programmet, PA-programmet: Personal och arbetsvetenskap samt ett flertal civilingenjörsutbildningar.

Fristående kurser

De fristående kurser vi erbjuder innefattar just nu:

  • Beskattningsrätt
  • EU-rätt
  • Handelsrättslig översiktskurs
  • Kredit- och exekutionsrätt
  • Associationsrätt
  • Högre kurs i företagsbeskattning
  • Internationell skatterätt.

Utöver detta har vi sommarkurser i arbetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Uppdragsutbildningar

Vi ger specialgjorda juridiska utbildningar till företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningar kan arrangeras inom de flesta rättsområden. 

Kontakta avdelningschef Christina Nordin för mer information.

Utbildningsprogram

Fristående kurser

Forskning
Visa/dölj innehåll

Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar. 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Adress

Besöksadress

Avdelningen för affärsrätt

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Avdelningen för affärsrätt
581 83 Linköping

Organisation 
Visa/dölj innehåll