Affärsrätt (ARÄTT)

Avdelningen för affärsrätt finns vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Här finns grund- och avancerad utbildning inom juridik, vi har även forskning och en forskarutbildning. 

Utbildningar

Avdelningen för affärsrätt utbildar framtidens jurister med inriktning mot affärslivet.

Vi har Affärsjuridiska kandidat- och masterprogrammen, och de Affärsjuridiska programmen med Europainriktning. Studenterna som läser Europainriktning kombinerar studier i affärsjuridik och ekonomi med franska eller tyska. Våra program har affärsrätt som huvudämne och resulterar efter 3 år i en affärsjuridisk kandidatexamen och efter ytterligare 2 år i en affärsjuridisk masterexamen.

Avdelningen ger också kurser i affärsrätt i flera andra utbildningsprogram såsom civilekonomprogrammet, internationella civilekonomprogrammet, pol.kand.- programmet, PA-programmet: Personal och arbetsvetenskap samt ett flertal civilingenjörsutbildningar.

Fristående kurser

Vi erbjuder även fristående kurser i juridik. Dessa omfattar just nu: Beskattningsrätt, EU-rätt, handelsrättslig översiktskurs, kredit- och exekutionsrätt, associationsrätt, högre kurs i företagsbeskattning, internationell skatterätt. Utöver detta har vi sommarkurser i arbetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Uppdragsutbildningar

Vi ger specialgjorda juridiska utbildningar till företag, organisationer och offentlig sektor. Utbildningar kan arrangeras inom de flesta rättsområden. 

Kontakta avdelningschef Christina Nordin for mer information.

Utbildningsprogrammen

Fristående kurser

Forskning

Vid avdelningen finns även forskning och forskarutbildning inom affärsrätt. Affärsrätten reglerar det ekonomiska livet i syfte att tillvarata en marknadsekonomis fördelar och begränsa dess skadeverkningar.

Senaste publikationer

2018

Caroline Poles

Tredje mans rätt vid utmätning: Utgör samäganderättsavtal ett utmätningshinder?

Studentuppsats (Examensarbete)

Hanna Kristiansson

Dispens från låneförbudet i aktiebolagslagen

Studentuppsats (Examensarbete)

Isabelle Jonsson, Julia Engström

Säljarens upplysningsplikt för rådighetsfel: en kritisk granskning av säljarens upplysningsplikt för fel enligt 4 kap 18 § JB och fel enligt 11 kap 64 § PBL

Studentuppsats (Examensarbete)

Kontakt

Adress

Besöksadress

Avdelningen för affärsrätt

Infart 1, Hans Meijers väg
A-huset, ingång 17-19
Campus Valla, Linköping

Postadress

Linköpings universitet

Avdelningen för affärsrätt
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
581 83 Linköping

Om institutionen