Fotografi av Kia Ölvander

Kia Ölvander

Utbildningsledare

Utbildningsledare

Presentation

Som utbildningsledare på Tekniska Fakulteten sitter jag i ledningsgruppen för grundutbildning samt arbetar specifikt i ledningen för en programnämnd. Programnämnden och dess arbetsgrupper ansvarar för utveckling och kvalitet av våra utbildningsprogram. Jag har en sammanhållande roll i arbetet med att tillsammans med studenter, lärare, forskare, fakultet och näringsliv säkerställa att våra utbildningar utvecklas för att svara mot de föränderliga behov som finns i näringslivet, forskarvärlden och samhällsutvecklingen i stort.

Som utbildningsledare följer jag tillsammans med programnämndens ordförande upp kurs- och programutvärderingar samt initierar och driver förändringsarbeten. Förändringsarbetet kan gälla både våra utbildningsprogram och våra interna arbetsprocesser. Jag säkerställer att kursplaner, programplaner och utbildningsplaner är uppdaterade och utformade enligt gällande bestämmelser. Jag deltar i nationella och internationella konferenser och nätverk kring utbildningsfrågor. Jag driver utvecklingen av programnämndens internationella studentutbyten samt handlägger tillgodoräkning av utlandsstudier.

Programnämnden i kemi, biologi och bioteknik ansvarar för

  • Civilingenjörsprogrammen Kemisk biologi (KB) och Teknisk biologi (TB)
  • Högskoleingenjörsprogrammet Kemisk analysteknik (KA)
  • Kandidatprogrammen i Biologi, Kemi och Kemisk biologi (KBnv) 
  • Masterprogrammen i Etologi (ETH), Ekologi (ECO), Protein Science (PRO) samt Kemi
  • Förutbildningen Tekniskt-naturvetenskapligt basår

1998 tog jag examen från Biologiprogrammet på LiTH och 2003 disputerade jag inom Informatik, också här på LiTH. Därefter jag haft olika roller både inom statliga myndigheter och privata företag innan jag började som utbildningsledare 2013.