Bibliotekarie med fokus på forskningsstöd


 
Jag jobbar som bibliotekarie på Campus Norrköping bibliotek. Mina arbetsuppgifter är främst forskningsstöd, exempelvis att ge stöd och handledning i systematisk informationssökning, och doktorandstöd i forskningsprocessens olika faser. Jag är med och ger kurser för doktorander om bland annat publiceringsetik och tillvägagångssätt i samband med litteraturöversikter.   

Akademiska meriter

Filosofie doktor i medie- och kommunikationsvetenskap

Publikationer