Bibliotekarie med inriktning mot informationssökning

Jag jobbar som bibliotekarie på Campus Norrköping bibliotek. Mina arbetsuppgifter är forskningsstöd, som bland annat består i att ge stöd och handledning i informationssökning. I övrigt jobbar jag också med kommunikation och utställningsverksamhet på biblioteket, där vi inte minst vill lyfta fram aktuell LiU-forskning.

Ph.D. i Medie- och kommunikationsvetenskap, 2021

Publikationer