Fotografi av Dag Swartling

Dag Swartling

Universitetslektor

Under vilka förutsättningar lyckas förbättringsarbete? Att 70 % av alla förbättringsarbeten misslyckas är en siffra som ofta nämns, genom att ha motivationsteori i åtanke när förbättringsarbetet planeras kan procenten misslyckanden minska.

Presentation

Förbättringar i allmänhet och uthålliga förbättringar i synnerhet är problematiska områden. Andelen misslyckanden är hög. Varför är det svårt att uppnå långsiktigt uthålliga förbättringar och förbättringssystem?

Att bidra till förståelse av processen för att skapa långsiktigt uthålliga förbättringssystem intresserar mig som forskare. Mitt specialintresse rör motivationsteoretiska modeller och medarbetare engagemanget i förbättringsarbete. 

Genom undervisning sprider jag kunskaper om projektledning, gruppdynamik och förändringsarbete till framtidens medarbetare

CV i korthet

  • Tekn dr 2014
  • Tekn lic 2007
  • Civ Ing 1995

Publikationer

2018

2017

2013

Nyheter

Publikationer