Fotografi av Dag Swartling

Dag Swartling

Universitetslektor

Under vilka förutsättningar lyckas förbättringsarbete? Att 70 % av alla förbättringsarbeten misslyckas är en siffra som ofta nämns, genom att ha motivationsteori i åtanke när förbättringsarbetet planeras kan procenten misslyckanden minska.

Presentation

Förbättringar i allmänhet och uthålliga förbättringar i synnerhet är problematiska områden. Andelen misslyckanden är hög. Varför är det svårt att uppnå långsiktigt uthålliga förbättringar och förbättringssystem?

Att bidra till förståelse av processen för att skapa långsiktigt uthålliga förbättringssystem intresserar mig som forskare. Mitt specialintresse rör motivationsteoretiska modeller och medarbetare engagemanget i förbättringsarbete. 

Genom undervisning sprider jag kunskaper om projektledning, gruppdynamik och förändringsarbete till framtidens medarbetare

CV i korthet

  • Tekn dr 2014
  • Tekn lic 2007
  • Civ Ing 1995

Publikationer

2018

Bozena Poksinska, Dag Swartling (2018) From Successful to Sustainable Lean Production: The Case of a Lean Prize Award Winner Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 29, s. 996-1011 Vidare till DOI

2017

Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond, Per A. Pettersson, Dag Swartling (2017) On digital innovation and critical applications: Airports, Cathedrals and Bazaars

2013

Dag Swartling (2013) Towards Sustainable Improvement Systems
Bozena Poksinska, Dag Swartling, Erik Drotz (2013) The daily work of Lean leaders - lessons from manufacturing and healthcare Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 24, s. 886-898 Vidare till DOI
Dag Swartling, Bozena Poksinska (2013) Management Initiation of Continuous Improvement from a Motivational Perspective Journal of Applied Economics and Business Research, Vol. 3, s. 81-94

Nyheter

Publikationer

2018

Bozena Poksinska, Dag Swartling (2018) From Successful to Sustainable Lean Production: The Case of a Lean Prize Award Winner Total Quality Management and Business Excellence, Vol. 29, s. 996-1011 Vidare till DOI

2017

Gunnar Holmberg, Nicolette Lakemond, Per A. Pettersson, Dag Swartling (2017) On digital innovation and critical applications: Airports, Cathedrals and Bazaars

2013

Dag Swartling (2013) Towards Sustainable Improvement Systems