Kommunikatör

Jag är anställd som kommunikatör på Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM). Min tjänst är dock delad som uthyrd konsult mellan Uppdragsutbildningsenheten där jag jobbar 25% och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) på 40%. Jag är också projektkommunikatör för det nya Infocenter som invigs i maj 2019. 

Mina arbetsuppgifter består bland annat av:

  • Kommunikationsplanering
  • Marknadsföring av uppdragsutbildningar 
  • Skapa och uppdatera innehåll på intern och extern webbplats
  • Grafisk produktion (trycksaker, presentationer, foto och bildbehandling)
  • Service och stöd i kommunikationsfrågor

Mina arbetsplatser
Visa/dölj innehåll