Interaktion, kommunikation och identitet

I min nuvarande forskning på CEDER leder jag projektet Etnokulturell mångfald vid demenssjukdom där ett flertal forskare och doktorander studerar demenssjukdom som en socialt och kulturellt skapad sjukdom där frågor som rör meningsskapande och identitet i relation till social interaktion samt hälsosökande beteende och utnyttjande av formella hälso- och sjukvårdsinsatser studeras. Fenomen som aktörskap, förkroppsligande, mening & identitet står i fokus tvärs över projekten som alla baseras på empiriskt insamlat material från ett flertal olika fält (demensutredningar vid minneskliniker; demensboenden; dagcenter; intervjuer)

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

Visa/dölj innehåll

Bakgrund

Jag har en bakgrund som medicinsk antropolog och disputerade i Hälsa och Samhälle vid Linköpings Universitet 2009

Externa nätverk

Nordic Research Network on Ethnicity and Dementia: ordförande
Grundare och medlem av internationella forskningsnätverket Different Dementias
Nordiska Ministerrådet: Nordens Välfärdscenter, Demensnätverk
Nätverket för antropologisk forskning om diagnoser
Antroforum