Eleonor Antelius

Koordinator

Min forskning är främst inriktad på socialt samspel och interaktion, framförallt i relation till (grava) kommunikativa funktionsnedsättningar. Frågor som rör etnokulturell identitet är ett tydligt spår i min senare forskning.  

Interaktion, kommunikation och identitet

I min nuvarande forskning på CEDER leder jag projektet Etnokulturell mångfald vid demenssjukdom där ett flertal forskare och doktorander studerar demenssjukdom som en socialt och kulturellt skapad sjukdom där frågor som rör meningsskapande och identitet i relation till social interaktion samt hälsosökande beteende och utnyttjande av formella hälso- och sjukvårdsinsatser studeras. Fenomen som aktörskap, förkroppsligande, mening & identitet står i fokus tvärs över projekten som alla baseras på empiriskt insamlat material från ett flertal olika fält (demensutredningar vid minneskliniker; demensboenden; dagcenter; intervjuer)