Quorum sensing kommunikation mellan bakterier och människa

Bakterier talar med varandra - Kom hit här finns näring! - Nu är vi tillräckligt många! - Nu behöver vi vässa våra vapen för att överleva!

Språket är quorum sensing (QS) och består av små molekyler, som acylhomoserin laktoner (HSL) och alkyl-quinoloner (AQ) hos Pseudomonas aeruginosa, och de finns i olika former även hos andra sjukdomsframkallande bakterier. När bakterierna bildar biofilmer, typiskt för en P. aeruginosa infektion, kan koncentrationerna av QS molekyler vara mycket höga.

Vi har visat att även våra immunceller och epitelceller avlyssnar och reagerar på denna bakteriella kommunikation, genom till exempel stimuleras till rörelse och fagocytos respektive förändra sina barriär- och transportfunktioner. Detta kan bidra till både till fredlig samlevnad och patofysiologiska reaktioner.

Våra studier kan utgöra en ny princip för att motverka bakteriella kolonisationer och biofilmbildningar på våra slemhinnor i tarm och lunga och därmed förhoppningsvis förhindra inflammatoriska processer i dessa organ.

Publikationer

2021

2020

2019

2018

2017

CV

Docent i medicinsk mikrobiologi

2012 Linköpings universitet

Post-doc erfarenhet

2002-2004 Linköpings universitet

Doktorsavhandling

2000 PhD i mikrobiologi och immunologi, Institutionen för Infectious Diseases, Kiev, Ukraina, "Virulens och immunosuppressiv aktivitet i Shigella sonnei: roll lipopolysackarid"

Universitetsexamen

1990-1996 Master of Science (immunologi, mikrobiologi och undervisning biologi), Kiev universitet, Kiev, Ukraina

Relaterad forskning

Organisation