Avdelningen för inflammation och infektion (II)

Avdelningen för inflammation och infektion (II) består av ett flertal kliniska ämnesområden som immunologi, allergologi, reumatologi, patologi och mikrobiologi.

Vårt mål är att bedriva undervisning och forskning inom dessa ämnesområden, vilka har kroppens försvarssystem som gemensam nämnare, på ett så högkvalitativt vis att en gedigen förståelse för inflammationens och mikrobernas betydelse för hälsan och en nyfikenhet att delta i forskningen ska uppnås.

Forskning

En läkare tittar på röntgenbilder.

Individualiserad behandling och diagnostik vid tuberkulos

Det övergripande syftet i vår forskning är att med nya metoder och strategier individualisera och därmed effektivisera handläggningen av tuberkulos (TBC). Forskargruppen består av tuberkulosspecialister inom flera professioner.

Det finns i ditt DNA - din kropps upplevelser präntas in i arvsmassan

Målet med vår forskning är att förstå hur våra kroppar reagerar när de utsätts för olika typer av stress. I första hand studerar vi infektioner så som tuberkulos och covid-19.

Johanna Sjöwalls forskargrupp diskuterar tillsammans.

Fästingburna infektioner och COVID-19-studier

Vi bedriver translationell, patientnära forskning om fästingburna infektioner och COVID-19. Forskningsstudier i epidemiologi, etiologi, patogenes, immunrespons och klinisk presentation.

Nyheter

En fästing på en karta över Sverige med texten SWEtick.

SWEtick-studien

SWEtick är en prospektiv multicenterstudie (observationsstudie) om nya, mindre kända fästingburna infektioner. Studien startar under 2023 och beräknas pågå till och med 2030.

PULMO logo och grafik.

PULMO

I denna studie kommer vi att bygga en provsamling med prover tagna från blod, munsvabb och upphostat material som senare används för att framställa DNA. Vi söker nu efter personer som vill delta i studien.

ung kvinna i rullstol.

Svår MS-sjukdom förutsägs med maskininlärning

En kombination av endast 11 proteiner kan förutsäga hur svår multipel skleros (MS) olika personer kommer att få många år framåt i tiden. Proteinerna skulle kunna användas till att individanpassa behandlingen efter hur svår sjukdomen förväntas bli.

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation