Avdelningen för inflammation och infektion (II)

Avdelningen för inflammation och infektion (II) består av ett flertal kliniska ämnesområden som immunologi, allergologi, reumatologi, patologi och mikrobiologi.

Vårt mål är att bedriva undervisning och forskning inom dessa ämnesområden, vilka har kroppens försvarssystem som gemensam nämnare, på ett så högkvalitativt vis att en gedigen förståelse för inflammationens och mikrobernas betydelse för hälsan och en nyfikenhet att delta i forskningen ska uppnås.

Forskning

Nyheter

Kontakta oss

Medarbetare

Organisation