Min forskning

Jag tillhör en forskargrupp som forskar om åldrande, kognition och demensutredning med stark klinisk koppling.

Vi har pågående projekt som rör

  • åldersnormering av kognitiva tester som ofta används vid demensutredning
  • validering av ett nyare kognitivt test i primärvårdens basala demensutredning
  • prövning av ett digitaliserat kognitivt testbatteris validitet och funktionalitet i primärvårdsutredning

Huvudsyftet med forskningen är att förbättra och effektivisera demensutredning i primärvård. Jag är också medarbetare i en internationell, multidisciplinär longitudinell studie som undersöker breda effekter (kognitiva, cerebrala och immunologiska) av förändrade hormonella nivåer efter bortoperation av äggledare och -stockar i cancerpreventivt syfte.

Publikationer

2022

2020

2018

Organisation