Min forskning

Jag tillhör en forskargrupp som forskar om åldrande, kognition och demensutredning med stark klinisk koppling. 

Vi har pågående projekt som rör

  • åldersnormering av kognitiva tester som ofta används vid demensutredning
  • validering av ett nyare kognitivt test i primärvårdens basala demensutredning
  • prövning av ett digitaliserat kognitivt testbatteris validitet och funktionalitet i primärvårdsutredning

Huvudsyftet med forskningen är att förbättra och effektivisera demensutredning i primärvård. Jag är också medarbetare i en internationell, multidisciplinär longitudinell studie som undersöker breda effekter (kognitiva, cerebrala och immunologiska) av förändrade hormonella nivåer efter bortoperation av äggledare och -stockar i cancerpreventivt syfte.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2018

2016

Jerker Rönnberg, Thomas Lunner, Elaine Hoi Ning Ng, Björn Lidestam, Adriana Zekveld, Patrik Sörqvist, Björn Lyxell, Ulf Träff, Wycliffe Yumba, Elisabet Classon, Mathias Hällgren, Birgitta Larsby, Carine Signoret, Kathleen Pichora-Fuller, Mary Rudner, Henrik Danielsson, Stefan Stenfelt (2016) Hearing impairment, cognition and speech understanding: exploratory factor analyses of a comprehensive test battery for a group of hearing aid users, the n200 study International Journal of Audiology , Vol. 55 , s. 623-642 Vidare till DOI

OrganisationVisa/dölj innehåll