Fotografi av Elisabet Classon

Elisabet Classon

Adjungerad universitetslektor

Min forskning

Jag tillhör en forskargrupp som forskar om åldrande, kognition och demensutredning med stark klinisk koppling.

Vi har pågående projekt som rör

  • åldersnormering av kognitiva tester som ofta används vid demensutredning
  • validering av ett nyare kognitivt test i primärvårdens basala demensutredning
  • prövning av ett digitaliserat kognitivt testbatteris validitet och funktionalitet i primärvårdsutredning

Huvudsyftet med forskningen är att förbättra och effektivisera demensutredning i primärvård. Jag är också medarbetare i en internationell, multidisciplinär longitudinell studie som undersöker breda effekter (kognitiva, cerebrala och immunologiska) av förändrade hormonella nivåer efter bortoperation av äggledare och -stockar i cancerpreventivt syfte.

Publikationer

2022

Katarina Fällman, Ewa Wressle, Jan Marcusson, Elisabet Classon (2022) Swedish normative data and longitudinal effects of aging for older adults: The Boston Naming Test 30-item and a short version of the Token Test Applied neuropsychology. Adult Vidare till DOI
Elisabet Classon, Wobbie van den Hurk, Johan Lyth, Maria Johansson (2022) Montreal Cognitive Assessment: Normative Data for Cognitively Healthy Swedish 80-to 94-Year-Olds Journal of Alzheimer's Disease, Vol. 87, s. 1335-1344 Vidare till DOI
Elisabet Classon, Wobbie van den Hurk, Ewa Wressle, Inger Rehn, Maria Johansson (2022) A quick test of cognitive speed (AQT): regression-based norms for cognitively healthy 80 to 94-year olds Aging, Neuropsychology and Cognition, Vol. 29, s. 820-839 Vidare till DOI

2020

Katarina Fällman, Lina Lundgren, Ewa Wressle, Jan Marcusson, Elisabet Classon (2020) Normative data for the oldest old: Trail Making Test A, Symbol Digit Modalities Test, Victoria Stroop Test and Parallel Serial Mental Operations Aging, Neuropsychology and Cognition, Vol. 27, s. 567-550 Vidare till DOI

2018

Carine Signoret, Ingrid Johnsrude, Elisabet Classon, Mary Rudner (2018) Combined Effects of Form- and Meaning-Based Predictability on Perceived Clarity of Speech Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, Vol. 44, s. 277-285 Vidare till DOI

Organisation