Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)

Vi är en tvärvetenskaplig avdelning med forskning och utbildning inom arbetsterapi, fysioterapi och klinisk medicin.

Avdelningen består av tre olika enheter; enheten för Arbetsterapi, enheten för Fysioterapi samt enheten för Klinisk medicin (geriatrik, allmänmedicin, arbets- och miljömedicin, smärt- och rehabiliteringsmedicin).

Fysioterapi och Klinisk medicin finns på Campus US i Linköping medan Arbetsterapi finns i Kåkenhus på Campus Norrköping. 

Enheter Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

På avdelningen bedrivs ett brett spann av forskning inom medicin, vård och hälsa i absoluta världsklass. 

Forskningsprojekten är många gånger tvärprofessionella och består av experimentell grundforskning för att förstå basala fysiologiska mekanismer samt förutsättningar för rörelse och aktivitet, patientnära klinisk behandlingsforskning, epidemiologisk forskning samt forskning om hur ohälsa kan förebyggas. Flera forskningsprojekt handlar om hur man kan förebygga och behandla ex kardiovaskulär sjukdom och diabetes, kronisk smärta, idrottsskador och olika former av funktionsnedsättningar- och aktivitetsbegränsningar i vardag, fritid eller arbete. Forskningen handlar även om hur vi kan få personer i olika åldrar med ohälsa att få bättre förutsättningar till delaktighet i samhället ur både ett fysiskt, psykiskt som socialt perspektiv.

Våra forskningsprojekt

Kommande disputationer Visa/dölj innehåll

2 december 2022

Disputation inom medicinsk vetenskap: Lisa Viktorsson

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, ingång 65, Campus US

9 december 2022

Disputation inom medicinsk vetenskap: Stina Gunnarsson

kl. 09.00 – 13.00 Berzeliussalen, ingång 65, Campus US, Linköping

Utbildning Visa/dölj innehåll

Excellent utbildningsverksamhet

På avdelningen bedrivs undervisning på kandidatnivå, magister-/ masternivå samt forskarnivå. 

Förutom programutbildningar bedriver vi även fristående kurser. Våra utbildningar har många nöjda studenter och vi får goda utvärderingar. Flera av våra utbildningar har dessutom vid myndighetsgranskning (Universitetskanslerämbetet; UKÄ) bedömts vara excellenta. En stor del av avdelningens medarbetare arbetar på Arbetsterapeutprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Läkarprogrammet och/ eller på övriga program vid Medicinska fakulteten.

Våra program

Ledning och administration Visa/dölj innehåll

Enhetschefer

Administration

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Enheten för klinisk medicin

Adresser Visa/dölj innehåll

Besöksadress Linköping

Växthuset

Hus 511, våningsplan 14 och 15
Campus US

Besöksadress Norrköping

Kåkenhus

Hus 5 och 6, ingång 40
Campus Norrköping

Organisation Visa/dölj innehåll