Kommunikatör med inriktning på intern kommunikation

Internkommunikation är viktig men ibland underskattad. 

På LiU arbetar 4 000 anställda. Om alla de får veta något roligt, viktigt eller intressant om sin arbetsplats och sedan berättar det för tio kompisar var – då har man nått 40000 människor. Nästan lika många som prenumererar på Corren. Vi gör så många olika spännande saker på det här universitetet – det vill jag att fler ska få veta.  

Ansvarsområde:

  • Uppdatering och underhåll av innehållet på LiU:s sidor för Anställda – liu.se/insidan
  • Övergripande ansvar för innehållet i LiU:s kalendarium
  • Kommunikatör för projektet Campus LiU 2015 som handlar om universitetets byggnationer och framtida fysiska miljöer, till exempel Studenthus Valla.
  • Innehållsansvarig för universitetets informationsskärmar.