Fotografi av Elisa Zattarin

Elisa Zattarin

Doktorand

Min nuvarande forskning involverar utveckling av antibakteriella sårförband för att bota infekterade svårläkta sår, inom ramen för HEALiX-projektet.

Presentation

Elisa Zattarin kom i mars 2020 till laboratoriet för molekylära material som doktorand, under ledning av professor Daniel Aili.

Elisa Zattarin tog sin magisterexamen i biomedicinsk teknik vid Polytechnic University of Turin (Italien) 2017, med inriktning mot bioteknik och biomekanik.

För sin magisteruppsats "Novel hydrogels from multivinyl polymerization for biomedical applications" gick hon med i forskargruppen för professor Wenxin Wang vid Charles Institute of Dermatology, vid School of Medicine and Medical Science, University College Dublin (Irland).

Efter att ha arbetat på Cellink AB (Göteborg, Sverige), ett bioteknikföretag med fokus på 3D-bioprinting, kom hon i mars 2020 till laboratoriet för molekylära material som doktorand, under ledning av professor Daniel Aili.

Hennes nuvarande forskning involverar utveckling av antibakteriella sårförband för att bota infekterade svårläkta sår, inom ramen för HEALiX-projektet.

Publikationer

2023

Linn Berglund, Paula Squinca, Yağmur Baş, Elisa Zattarin, Daniel Aili, Jonathan Rakar, Johan Junker, Annika Starkenberg, Mattia Diamanti, Petter Sivlér, Mårten Skog, Kristiina Oksman (2023) Self-Assembly of Nanocellulose Hydrogels Mimicking Bacterial Cellulose for Wound Dressing Applications Biomacromolecules, Vol. 24, s. 2264-2277 Vidare till DOI
Olof Eskilson, Elisa Zattarin, Linn Berglund, Kristiina Oksman, Kristina Hanna, Jonathan Rakar, Petter Sivlér, Mårten Skog, Ivana Rinklake, Rozalin Shamasha, Zeljana Sotra, Annika Starkenberg, Magnus Odén, Emanuel Wiman, Hazem Khalaf, Torbjörn Bengtsson, Johan Junker, Robert Selegård, Emma Björk, Daniel Aili (2023) Nanocellulose composite wound dressings for real-time pH wound monitoring Materials Today Bio, Vol. 19, Artikel 100574 Vidare till DOI
Emanuel Wiman, Elisa Zattarin, Daniel Aili, Torbjörn Bengtsson, Robert Selegård, Hazem Khalaf (2023) Development of novel broad-spectrum antimicrobial lipopeptides derived from plantaricin NC8 β Scientific Reports, Vol. 13, Artikel 4104 Vidare till DOI
Yağmur Baş, Linn Berglund, Totte Niittylä, Elisa Zattarin, Daniel Aili, Zeljana Sotra, Ivana Rinklake, Johan Junker, Jonathan Rakar, Kristiina Oksman (2023) Preparation and Characterization of Softwood and Hardwood Nanofibril Hydrogels: Toward Wound Dressing Applications. Biomacromolecules, Vol. 24, s. 5605-5619 Vidare till DOI

2022

Abubakr A. M. Omer, Jorma Hinkula, Tran Pham-Tue-Hung, Wessam Melik, Elisa Zattarin, Daniel Aili, Robert Selegård, Torbjorn Bengtsson, Hazem Khalaf (2022) Plantaricin NC8 alpha beta rapidly and efficiently inhibits flaviviruses and SARS-CoV-2 by disrupting their envelopes PLOS ONE, Vol. 17, Artikel e0278419 Vidare till DOI

Forskning

Organisation