Presentation

Elisa Zattarin kom i mars 2020 till laboratoriet för molekylära material som doktorand, under ledning av professor Daniel Aili.

Elisa Zattarin tog sin magisterexamen i biomedicinsk teknik vid Polytechnic University of Turin (Italien) 2017, med inriktning mot bioteknik och biomekanik.

För sin magisteruppsats "Novel hydrogels from multivinyl polymerization for biomedical applications" gick hon med i forskargruppen för professor Wenxin Wang vid Charles Institute of Dermatology, vid School of Medicine and Medical Science, University College Dublin (Irland).

Efter att ha arbetat på Cellink AB (Göteborg, Sverige), ett bioteknikföretag med fokus på 3D-bioprinting, kom hon i mars 2020 till laboratoriet för molekylära material som doktorand, under ledning av professor Daniel Aili.

Hennes nuvarande forskning involverar utveckling av antibakteriella sårförband för att bota infekterade svårläkta sår, inom ramen för HEALiX-projektet.

Publikationer

2023

2022

Forskning

Organisation