Biofysik och bioteknik (BBIOBIO)

Vi utvecklar och använder koncept inom fysik och kemi för att lösa
problem med biologisk och biomedicinsk relevans. Vår verksamhet spänner
från grund- till tillämpad forskning.

Forskning vid avdelningen Biofysik och bioteknik

Forskarubildning

Mer om vår forskning

Två forskare i ett labb som sitter vid ett bord.

Sårförbandet som avslöjar infektion

Ett sårförband gjort av nanocellulosa som kan visa tidiga tecken på infektion utan att störa läkningen. Det har forskare vid Linköpings universitet utvecklat. Studien är ytterligare ett steg på vägen mot en ny typ av sårvård.

Porträttbild av Daniel Aili.

Daniel Aili får stort europeiskt anslag

Daniel Aili får ett av årets ERC Consolidator Grants från det europeiska forskningsrådet ERC. Han ska utveckla en metod för att mäta en typ av cancerrelaterade enzymer, som på sikt ska kunna användas för både diagnostik och förbättrad behandling.

Simone Fabiano

LiU-forskare blir nya Wallenberg Academy Fellows

Fyra forskare vid Linköpings universitet får ett femårigt forskningsstöd med totalt nära 36 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Ytterligare en forskare får ett förlängt forskningsstöd.

Kontakt

Tillbaka till IFM