Fotografi av Ellen Larsson

Ellen Larsson

Samordnare

Forskarutbildingsadministratör vid Matematiska institutionen och koordinator inom de Sida-finansierade bilaterala forskningsprogrammen i Mocambique, Rwanda, Tanzania och Kambodja.      

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Administration, planering och kommunikation inom de SIDA-finansierade bilaterala forskningsprogrammen.
  • Mottagning av doktorander och gäster inom SIDA- och ISP-samarbetet.
  • Administration av disputationer och licentiatseminarier för SIDA- och ISP-doktorander
  • Ekonomiska uppgifter så som att göra årsrapporter, granska och sammanställa rapporter från programmens svenska partners, medverka i budgetarbete, ta fram underlag för revisioner, samla in och granska revisionsrapporter, förbereda överföringar till partneruniversitet och förbereda avtal.
  • Forskarutbildningsadministratör på MAI, inrapportering i LADOK, administrera e-ISP, delta i introduktionsmöten med nya doktorander, ansvarig för alumniuppföljningen av doktorander på MAI.
  • MAI: s representant i Network for International Staff Support (NISS).
  • Kontaktperson till LiU:s Dataskyddsombud.
  • Ledningsstöd.

Organisation