Jag är en del av universitetsbibliotekets grupp för katalogisering som arbetar med att hela tiden uppdatera och underhålla bibliotekskatalogen så att våra användare kan finna det de söker i våra samlingar. 

Jag tjänstgör också i bibliotekets informationsdisk.