Bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek

Jag tjänstgör i informationsdisken på Campus Norrköpings bibliotek.

Jag är en del av universitetsbibliotekets grupp för katalogisering  arbetar med att hela tiden uppdatera och underhålla bibliotekskatalogen, så att våra användare kan finna det de söker i våra samlingar.

I publiceringssystemet DiVA, där svenska universitets forskningspublikationer registreras, arbetar jag med att synliggöra LiU-forskares arbeten genom parallellpublicering. 

I mina arbetsuppgifter ingår också att  vara en del av UB:s arbetsgrupp för UX, User Experience, som tittar närmare på  mötet mellan bibliotek och användare.