Botemedel mot neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar är fruktansvärda sjukdomar som påverkar både patienten och anhöriga. Jag letar efter nya substanser som eventuellt kan vidareutvecklas till nya läkemedel mot Alzheimers och Parkinsons sjukdom.

Neurodegenerativa sjukdomar är ett ökande hälsoproblem i Sverige som drabbar både patienter och anhöriga hårt. Med en större åldrande befolkning kommer Sverige i framtiden att få kraftigt ökande kostnader för vård av denna typ av patienter.

Eftersom många neurodegenerativa sjukdomar är progressiva breder sjukdom sig successivt ut i hjärnan och därmed förvärras symptomen kontinuerligt. Patienten drabbas av en gradvis försämring av hjärnans funktioner, vilket leder till ett omfattande vårdbehov och slutligen en för tidig död.

Gemensamt för flertalet neurodegenerativa sjukdomar är att utbredningen i hjärnan orsakas av att felveckade överförs från en cell till en annan. Genom att förstå hur överföringen av dessa sjukdomsframkallande proteiner sker med hjälp av flourescens mikroskopi och flödecytometri hoppas vi kunna utveckla ny metoder att behandla och förhindra spridningen av sjukdomarna.

Forskningsflöde-emedj24

 

Bilden visar vår samodlingsmodell som används för att studera spridningen av sjukdomsframkallande proteiner. Celler som tagit upp oAβ-700 (oligomert amyloid-beta inmärkt med röd fluorofor) samodlas med celler som färgats gröna (m.h.a. baculovirus eller CellTracker). Därefter används fluorescensmikroskop för att undersöka hur olika läkemedel påverkar överföringen av oAβ-700 (rött) till mottagarceller (gröna celler). Bilden är modifierad från Hallbeck et al. The Neuroscientist, 2013.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i DiVA

2016

2012

Forskning
Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

  • 2012 - Doktorsexamen inom medicinsk vetenskap vid Linköpings universitet

Uppdrag

  • Swedish Brain Power
  • Biträdande handledare för forskarstuderande
  • Miljöombud

Organisation
Visa/dölj innehåll