Cancer och gener som reglerar stamceller och cancerstamceller (CSC)

Jag är biolog och har en master examen (Msc) inom bioteknik och mikroorganismer från Silesian University (Polen) och jag disputerade i cancerbiologi- och genetikområdet vid Århus Universitet (Danmark).

Därefter tillbringade jag en period vid University of Manitoba (Kanada) där jag fördjupade mina kunskaper inom avancerade mikroskopitekniker, cellsignalering och värd-virus interaktioner.

Innan jag kom till Linköping gjorde jag min postdoktorala utbildning inom ämnet immunologi vid University of Magdeburg (Tyskland).

Min forskning 

Mitt forskningsområde omfattar både cancer och gener som reglerar stamceller och cancerstamceller (CSC). Jag undersöker överlevnad och apoptotiska signalvägar som aktiveras i cancerceller och/eller i CSC under cytostatikabehandling.

Omprogrammering i celler inducerar en mycket stark cellulär och genetisk stress och därför har vävnader med ökad mängd med pluripotenta stamceller (iPSCs) en högre benägenhet för cancerutveckling.

Målen med min forskning är dels att kunna utveckla nya läkemedel mot cancer och då i första hand mot CSC. Mitt andra mål är att genom att studerar genomisk instabilitet hitta nya biomarkörer för tidig upptäckt av cancer, liksom prognos och prediktion av behandlingsresultat för cancerpatienter.

Att koppla samman cancergenetik, cancerimmunologi och immungenetik i kombination med bättre kunskap om signalvägar som reglerar cellöverlevnad och celldöd skulle öka förutsättningarna att även kunna eliminera CSC. Detta kommer kunna utgör grunden för framtida terapeutiska strategier mot cancer.

Omfattning

  • kromosomförändringar i cancer
  • genetiska och epigenetiska förändringar i cancer
  • cancer teranostik
  • identifiera cancerceller baserad på deras molekylära och biokemiska profiler
  • cellsignalvägar i cancer
  • cellcykelreglering och cell stemness
  • molekylära mekanismerna bakom virusinfektion

Publikationer

2022

2021

CV

Utbildning

2010 Ph.D degree in Medical Sciences from the Aarhus University, Faculty of Health Sciences, Department of Human Genetics, Denmark.

2005 MSc degree in Biotechnology from the University of Silesia, Poland.

Anställningar

November 2011 – Forskarassistent, Department of Clinical and Experimental Medicine (IKE), Linköping University, Sweden.

April 2010 – October 2011: Postdoctoral fellow at the Institute of Molecular and Clinical Immunology, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany.

June – October 2007: Visiting researcher at the Department of Biochemistry and Medical Genetics, Genomic Center for Cancer Research and Diagnosis, Cancer Care Manitoba, Canada.

March 2007 – February 2010: Ph.D fellow at the Aarhus University, Faculty of Health Sciences, Department of Human Genetics, Denmark.

April – September 2006: Visiting researcher at the Department of Biochemistry and Medical Genetics, Cancer Care Manitoba, Canada.

Relaterad forskning