Avdelningen för cell- och neurobiologi (CNB)

Avdelningen för cell- och neurobiologi (ACN) vid Linköpings universitet, är en dynamisk och innovativ miljö där två framstående avdelningar, cellbiologi och neurobiologi, har slagits samman.

Med cirka 100 engagerade medarbetare under ledning av avdelningschef Anita Öst och enhetschef Johan Brask, strävar vi efter att skapa en inspirerande och stödjande miljö för alla våra medarbetare.

Här bedriver vi forskning om både olika cellers uppbyggnad och funktion samt nervsystemet och de sensoriska organen. Forskningen involverar allt från genetiska och molekylära studier till studier av cellkommunikation, hur celler bygger upp vävnader och organismer, funktioner hos jonkanaler i olika typer av celler, samt hur olika neuronala system, såsom hörsel, syn och känsel, är organiserade och fungerar. Vi undersöker även mekanismerna bakom degenerativa sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Genom att förstå dessa processer är målet för vår forskning att på sikt hitta sätt att förebygga, diagnostisera och bota sjukdomar både på cellnivå och inom nervsystemet samt de sensoriska organen.

Avdelningen är också involverad i undervisning på medicinska och biomedicinska grundutbildningar samt masterprogram. Vi bedriver dessutom forskarutbildning och post-doktoral utbildning.

Längre ner på den här avdelningssidan kan du hitta mer information om vår avdelning och våra medarbetare.

Nyheter

Forskare (Emma Björk, sittandes, Anna Fahlgren, står) i labb.

Boostat nanomaterial ska fästa höftprotesen

Cellbiologen Anna Fahlgren har slagit sig ihop med materialforskaren Emma Björk. Tillsammans ska de använda nanomaterial som kan bidra till en bättre läkprocess och snabbare återhämtning för patienten.

Ny donation expanderar psoriasisforskningen

Ingrid Asp har bidragit till att LiU kunnat bygga upp psoriasisforskningen vid universitetet, från ingenting till stora framgångar. Nu ger hon ytterligare fem miljoner som kommer att ta forskningen till en helt ny nivå.

Forskaren Antonios Pantazis sitter på sitt kontor och visar sin 3D-modell av jonkanaler i olika färger.

Antonios Pantazis kanaliserar sin passion för jonkanaler

Antonios Pantazis tilldelas Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Han försöker reda ut de molekylära mekanismerna för jonkanaler och deras roll i olika sjukdomar, såsom epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Forskning

Klinisk och experimentell hörselforskning

Vår forskning handlar om hur hörselorganet "översätter" ljud till elektriska signaler. Denna omvandling, som har grundläggande betydelse för hörselförmågan, beror av små utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller.

Kronisk lymfatisk leukemi

Studier av kronisk lymfatisk leukemi

KLL är den vanligaste leukemiformen i västvärlden och uppträder i heterogena former. Flera av dessa former bildar så kallade subset av stereotypa immunglobuliners (IG) tunga- och lätta kedjas komplementära diversitets regioner 3 (CDR3).

Experimentella och kliniska studier av psoriasis

Forskning vid Ingrid Asp Psoriasis Research Center kan delas in i tre delområden; cellbiologiska studier, immunologiska studier och genetiska studier.

Kontakt

Medarbetare