Fotografi av Emma Axinder

Emma Axinder

Doktorand

Jag arbetar som doktorand i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning inom samhällsämnenas didaktik. Mitt avhandlingsprojekt handlar om undervisning och lärande om sexualitet och relationer på mellanstadiet.

Organisation