Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR)

Något som förenar oss inom avdelningen är intresset för människan som meningsskapande - hur människor tänker och agerar, hur tankarna formuleras i texter, bilder och artefakter i historia och samtid, hur de förstås och brukas och hur människan handlar. Vi utforskar hur människan kommunicerar och tolkar, uttrycker sina åsikter, sin livsåskådning – i lära och liv - och resonerar i moraliska termer. 

Vi kommer från olika akademiska discipliner (humanistiska och teologiska) och bidrar med olika perspektiv som berikar helhetsförståelsen av människan, hennes sätt att se på sin omgivning, hennes värderingar, beteenden och ideologier, men också processer i vår historia och samtid som påverkat och påverkar enskilda, grupper eller nationer. Våra intressen inkluderar därför även receptionshistoria och historiebruk. 

Vi arbetar, undervisar och forskar utifrån flera akademiska ämnesperspektiv, främst historiska, konstvetenskapliga och religionsvetenskapliga, men även ämnesdidaktiska perspektiv.

Ämnen och forskningsmiljöer

I vår avdelning ryms tre olika ämnen eller discipliner: historia, konstvetenskap och religionsvetenskap. I dessa tre ämnen ges en rad fristående kurser, men vi samarbetar också med olika program och ger kurser inom dessa. När det gäller forskning inryms Forskningsmiljön för Historiska studier med ett högre seminarium inom avdelningen. Vi som forskar samarbetar även med andra forskningsmiljöer inom Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet och i nationella och internationella nätverk.

Samarbeten och samverkan

Vi samarbetar bland annat med lärarprogrammen, Grafisk design och kommunikation (GDK) och programmet för Kommunikation, samhälle, medieproduktion (KSM). Vi samarbetar även med  Tema Kultur och samhälle (Tema Q) samt Forskningsmiljön för didaktik i samhällsämnena (DISA); vidare även med olika institutioner, såsom Institutionen för datavetenskap (kognitionsvetenskap) och Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (History of European identity). Vi samarbetar med olika svenska lärosäten, såsom Karlstads universitet, utländska lärosäten samt genom den enskilda forskarens delaktighet i nationella och internationella nätverk.

Mer nära samarbetar vi med andra avdelningar inom Institutionen för kultur och samhälle, såsom Avdelningen för kultur, samhälle, form och media. Dessutom samverkar vi på olika sätt med en lång rad aktörer i det omgivande samhället. 

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Gammal svartvit bild på en grupp människor.

Centrum för lokalhistoria

Centrum för lokalhistoria är en centrumbildning som är knuten till ämnet historia vid Linköpings universitet. Utgångspunkten för verksamheten är att renodla ett lokalhistoriskt syn- och arbetssätt.

Böcker och material inom ämnesdidaktik

Didaktik i samhällsämnena - DISA

Forskare från olika institutioner på universitetet samarbetar kring det gemensamma forskningsprogrammet Didaktik i samhällsämnen (DISA). Forskningen handlar om undervisningens villkor och genomförande i olika samhällsämnen och i olika skolformer.

Gammalt fotografi av man i svetsarglasögon

Twincities - folkhälsans bestämningsfaktorer

Tvillingstäderna Linköping och Norrköping erbjuder unika möjligheter att studera och jämföra faktorer som påverkar befolkningens hälsa på olika sätt. Vilken betydelse har den sociala miljön för folkhälsan? Vilka faktorer gynnar folkhälsan?

Forskarutbildning

Utbildning

Aktuellt

Nyheter

David Ludvigsson

Professorn som lever sin barndomsdröm

För att förstå nutiden och sin identitet är det viktigt att känna till sin historia. David Ludvigsson är nybliven professor i historia vid LiU och han är intresserad av lokala historiska platser.

Kjell O Lejon.

Nytt ljus på historien om tempelherreorden

I boken Tempelherreorden har kyrkohistorikern Kjell O Lejon sammanfattat sin forskning om tiden kring korstågen för att ge sin syn på historien. Enligt honom är det en viktig pusselbit för att förstå nutidens världsomspännande konflikter.

Anna Friberg lutad mot en stor ladugårdsgrind.

LiU-forskare lyser upp Almedalsveckan

Kan dystopier visa vägen till en ljus framtid? Kan vi koppla av när vi kopplar upp? Det är några av rubrikerna när forskare från Linköpings universitet dyker upp under Almedalsveckan på Gotland 27 juni till 1 juli.

I media

Kalender

23 april 2024

Installationsföreläsning David Ludvigsson

kl. 15.15 – 17.00 I 101, I-huset, Campus Valla

Välkommen att lyssna till David Ludvigssons installationsföreläsning som ny professor. Föreläsningens titel: ”En meningsfull lokalhistoria? Forskning för akademi och lokalsamhälle”. Efter föreläsningen anordnas ett mingel. Anmäl dig via formulär senast den 12 april. Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), Avdelningen för historia, konstvetenskap och religionsvetenskap (HKR).

Kontakt

Kontakt

Organisation