Fotografi av Emma Törnqvist

Emma Törnqvist

HR-partner

Som HR-konsult eftersträvar jag att i nära samarbete med chefer och medarbetare ge ett professionellt stöd i personalfrågor

HR-konsult

I min roll som HR-konsult representerar jag universitetet som arbetsgivare och jag är en del av LiUs HR funktion.

Mitt uppdrag är att arbeta brett med personalfrågor inom institutionen.

Jag coachar och stöttar chefer, medarbetare och grupper med bland annat:

  • rekrytering och anställningsvillkor
  • hälsa och rehabilitering
  • arbetsmiljö och lika villkor

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor. Jag nås enklast via e-post.


Organisation