Verksamhetsstöd (VS)

Kåkenhus, där ITN Verksamhetsstöd finns.Verksamhetsstöds kansli vid ITN finns i Kåkenhus äldre del på plan 5.     Foto: Thor Balkhed
Avdelningen Verksamhetsstöd vid ITN, Institutionen för teknik och naturvetenskap, består av cirka 20 medarbetare.

Vi ger ett administrativt stöd till medarbetare, studenter och externa aktörer och bidrar därmed till att skapa väl fungerande och attraktiva akademiska miljöer.

Medarbetarna inom Verksamhetsstöd arbetar med ekonomi, administrations- och HR-frågor, samordning av grund- och forskarutbildning samt lokalfrågor.

Medarbetare

ITN, vår institution