Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi har även en omfattande forskarutbildning.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Forskningsmiljöer Visa/dölj innehåll

UtbildningarVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

10 februari 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Josefin Nissa

kl. 14.00 – 18.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Josefin Nissa vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Interacting with biological membranes using organic electronic devices”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Susan Daniel, Cornell University, Chem & Biomolec Eng., USA Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

11 februari 2021

Workshop: Digital Air Traffic Services 

11 februari 2021 kl. 13.00 - 12 februari 2021 kl. 14.00 Online

LiU, LFV och SDATS organiserar 3rd International workshop on Digital Air Traffic Services: Workload and Safety Assessment. Workshopen kommer i år att hållas digitalt. Huvudtalare 2021 är Parimal Kopardekar (NASA) och Gianluca Di Flumeri (Sapienza University of Rome).

Kontakt

3 mars 2021

Disputation inom Tillämpad fysik: Marie Jakesova

kl. 10.00 – 14.00 Online och K1, Kåkenhus, Campus Norrköping. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till

Marie Jakesova vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Wireless Bioelectronic Devices Driven by Deep Red Light”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Professor Diego Ghezzi, EPFL, Center for Neuroprosthetics, Schweiz Handledare: Daniel Simon. Kontakta Jennie Jordenlöv, jennie.jordenlov@liu.se för länk till Zoom.

Kontakt

26 mars 2021

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Kahin Akram Hassan

kl. 09.30 – 13.30 Online via Zoom och TPM55

Kahin Akram Hassan vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln “It's About Time: User-centered Evaluation of Visual Representations for Temporal Data”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Opponent är Christian Tominiski, Institute for Visual & Analytic Computing, University of Rostock, Tyskland. Handledare är Niklas Rönnberg.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Media om ITN och Campus NorrköpingVisa/dölj innehåll

Artiklar som andra skrivit, med koppling till ITN eller Campus Norrköping. För tips och synpunkter på urval,  kontakta Thor Balkhed.

Chili piffar upp solceller

Läs mer

AI-explosionen har fått fart på etik-diskussionen

AI-tekniken fortsätter att utvecklas med oförminskad kraft, nya tekniska framsteg presenteras nästan varje dag, men frågan är om framsteg är rätt ord alla gånger.

Läs mer

FilmerVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Besöksadress kansli

ITN
Bredgatan 33
Kåkenhus, plan 5
Campus Norrköping

Telefon, fax och e-post

Telefon: 011- 36 30 00
Fax: 011- 36 32 70
E-post: registrator@itn.liu.se