Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi har även en omfattande forskarutbildning.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Forskningsmiljöer

Utbildningar

Kalender

4 oktober 2023

Spikprat Milda Poceviciute ITN/MIT 

kl. 15.00 – 15.30 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

5 oktober 2023

Spikprat Fereshteh Abedini ITN/MIT 

kl. 13.15 – 13.45 Utanför entrén till Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Campus Norrköping

25 oktober 2023

Disputation inom materialvetenskap: Nasrin Razmi

kl. 10.15 – 16.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

26 oktober 2023

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Fereshteh Abedini

kl. 10.15 – 14.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

3 november 2023

Disputation inom Visualisering och medieteknik: Milda Poceviciute

kl. 09.15 – 12.00 Wrannesalen, CMIV, Universitetssjukhuset, Linköping

Nyheter

Media om ITN och Campus Norrköping

Utsnitt av text från en tidningsartikel.

Artiklar som andra skrivit, med koppling till ITN eller Campus Norrköping. För tips och synpunkter på urval,  kontakta Thor Balkhed.

Filmer

Kontakta oss

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Besöksadress kansli

ITN
Bredgatan 33
Kåkenhus, plan 5
Campus Norrköping

Telefon, fax och e-post

Telefon: 011- 36 30 00
Fax: 011- 36 32 70
E-post: registrator@itn.liu.se