Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi har även en omfattande forskarutbildning.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Forskningsmiljöer Visa/dölj innehåll

UtbildningarVisa/dölj innehåll

KalenderVisa/dölj innehåll

23 april 2021

Licentiateseminarium inom Infrainformatik: Georgios Smpokos

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom

Georgios Smpokos, vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin licentiatavhandling med titeln “Performance Analysis in Wireless HetNets: Traffic, Energy, and Secrecy Considerations”.  Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent är Qinghua Wang, Docent vid Högskolan i Kristianstad. Handledare är Nikolaos Pappas. Om du inte har möjlighet att delta online, var vänlig kontakta viveka.nilson@liu.se för deltagande fysiskt.

Kontakt

7 maj 2021

Disputation inom materialvetenskap: Ebrahim Chalangar

kl. 10.15 – 14.00 Online via Zoom, länk skickas till anmälda

Ebrahim Chalangar vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, försvarar sin avhandling med titeln ”Synthesis and characterization of ZnO/Graphene nanostructures for electronics and photocatalysis”. Disputationen är öppen för allmänheten och hålls på engelska. Opponent: Assistant Professor Christian Falconi, University of Rome Tor Vergata, Italien. Handledare: Håkan Pettersson, LiU För länk till Zoom eller anmälan för fysiskt deltagande kontakta jennie.jordenlov@liu.se senast 5 maj.

Kontakt

Håkan Pettersson

28 maj 2021

Seminarium: Hundra år av design och demokrati – Skapande medborgare

kl. 09.00 – 11.30 Online via Zoom

Forskare från flera nordiska designuniversitet diskuterar hur design har påverkat den demokratiska processen och vice versa. Andra delen handlar om skapande medborgare.  Moderator är Love Jönsson – Rian Designmuseum och panelen består av Erik Sigurdson – Umeå Universitet, Andreas Nobel – Linköping Universitet, Anna Seravalli – Malmö Universitet och Frida Hållander – Konstfack. Seminariet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Kontakt

9 juni 2021

Seminarium: Digitalisering och affärsnytta

kl. 08.00 – 09.30 Mer information kommer

Brains & Bricks seminarium - Digitalisering innebär stora förändringar för många olika företag. På detta seminarium presenterar biträdande universitetslektor Micael Thunberg resultat från en studie om vilka nya affärsmöjligheter som skapas i och med digitalisering av byggbranschen och hur nuvarande organisationsstrukturer påverkas av det.

Kontakt

13 oktober 2021

Seminarium: Byggtransporternas påverkan på framkomlighet i städer och produktivitet på arbetsplatsen

kl. 10.00 – 11.30 Mer information kommer

Brains & Bricks seminarium - Biträdande professor Anna Fredriksson presenterar resultat från forskningsprojektet Störningsfri stad. Projektet visade bl.a. på att byggföretags produktivitet kan öka och miljöpåverkan kan minska med effektiv planering av transporter.

Kontakt

NyheterVisa/dölj innehåll

Media om ITN och Campus NorrköpingVisa/dölj innehåll

Artiklar som andra skrivit, med koppling till ITN eller Campus Norrköping. För tips och synpunkter på urval,  kontakta Thor Balkhed.

29 mar, 2021

3D och tvillingar hör framtiden till

Synen är vårt allra viktigaste sinne och har även störst bandbredd in till hjärnan. Därför är det naturligt använda den allt mer avancerade visualiseringstekniken för att förstå och kommunicera i vår arbetsvardag.

Läs mer

FilmerVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Besöksadress kansli

ITN
Bredgatan 33
Kåkenhus, plan 5
Campus Norrköping

Telefon, fax och e-post

Telefon: 011- 36 30 00
Fax: 011- 36 32 70
E-post: registrator@itn.liu.se