Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi har även en omfattande forskarutbildning.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Forskningsmiljöer

Utbildningar

Kalender

6 februari 2023

8 februari 2023

Brains & Bricks seminarium: En omvärldsspaning om samhällsbyggandets affärsmässiga paradigmskifte

kl. 08.00 – 09.00 Online via Zoom, länk skickas till anmälda

10 februari 2023

Disputation inom Naturvetenskapernas och teknikens didaktik: Jörgen Stenlund

kl. 13.00 – 16.00 Domen, Visualiseringscenter C, Campus Norrköping eller via Zoom

10 mars 2023

Disputation inom Tillämpad fysik: Ulrika Boda

kl. 10.00 – 13.00 Sal K3, Kåkenhus, Campus Norrköping

24 mars 2023

Disputation inom Tillämpad fysik: Sanna Lander

kl. 10.15 – 13.00 Sal K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

Nyheter

Media om ITN och Campus Norrköping

Utsnitt av text från en tidningsartikel.

Artiklar som andra skrivit, med koppling till ITN eller Campus Norrköping. För tips och synpunkter på urval,  kontakta Thor Balkhed.

16 jan, 2023
Konstgjorda nervceller nästan som biologiska

Läs mer

Filmer

Kontakta oss

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Besöksadress kansli

ITN
Bredgatan 33
Kåkenhus, plan 5
Campus Norrköping

Telefon, fax och e-post

Telefon: 011- 36 30 00
Fax: 011- 36 32 70
E-post: registrator@itn.liu.se