Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen har cirka 220 anställda och ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi bedriver även en omfattande forskarutbildning med runt 70 aktiva forskarstuderande.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Campus Norrköping, panorama

Kontakta oss!

Avdelningar

Nyheter om ITN

Medarbetare