Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Kiselskiva ofokuserad i fokuserat ljusInstitutionen för teknik och naturvetenskap är en del av Campus Norrköping.
Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner där våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

Institutionen har cirka 240 anställda och ger ungefär 200 kurser årligen för våra civilingenjörs-, master-, högskoleingenjörs- och kandidatprogram. Vi bedriver även en omfattande forskarutbildning med drygt 50 forskarstuderande.

Du hittar oss i det vackra industrilandskapet vid Motala ström i centrala Norrköping. 

Välkommen hit!

Avdelningar
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Filmer
Visa/dölj innehåll

Medier om ITN och Campus Norrköping
Visa/dölj innehåll

Artiklar som andra skrivit, med koppling till ITN eller Campus Norrköping. För tips och synpunkter på urval,  kontakta thor.balkhed@liu.se

La luz puede combatir trastornos neuronales

Los fotocapacitadores electrolíticos orgánicos transparentes pueden guiar a dispositivos implantables que ayudan en el tratamiento de trastornos neuronales. Imagen: Thor Balkhed / Eric Glowacki.

Läs mer

Can we fight neural disorders with light?

The new organic electrolytic photocapacitor functions in the 630-660 nm wavelength range where biological tissues transmit light the most.

Läs mer

Att lära sig resonera: Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang

Johan Sidenvall har forskat om elevers möjlighet att lära sig att resonera matematiskt. Dessa möjligheter har studerats via en läroboksanalys och genom att studera elevers arbete med läroboksuppgifter i klassrumsmiljö.

Läs mer

Fakta
Visa/dölj innehåll

ITN i siffror feb 2019

Antal anställda: 244
Professorer: 16
Doktorander: 55
Administratörer: 21
Teknisk personal: 48
Postdoktorer: 11
Biträdande professorer: 11
Universitetslektorer: 44
Universitetsadjunkter: 20
Biträdande universitetslektorer: 11
Stipendiater: 30
Adjungerande universitetslektor: 5
Adjungerande biträdande professor: 1
Gästprofessor: 2

Kurser per år:
Cirka 200 på grundutbildningsnivå på civilingenjörsprogrammen, högskoleingenjörsprogrammet samt på det tekniska basåret.

Hitta
Visa/dölj innehåll

Kontakta oss
Visa/dölj innehåll

Institutionsledningen

Medarbetare

Adress

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för teknik och naturvetenskap
Campus Norrköping
601 74 Norrköping

Besöksadress kansli

Avdelningen för Fysik, elektroteknik och matematik
Bredgatan 33
Kåkenhus, plan 5
Campus Norrköping

Telefon, fax och mejl

Telefon: 011- 36 30 00
Fax: 011- 36 32 70
registrator@itn.liu.se 

LiU och Campus Norrköping
Visa/dölj innehåll